Teisinė informacija

Pagrindinis bibliotekų veiklą reglamentuojantis dokumentas – 
Lietuvos bibliotekų įstatymas, priimtas 1995 m. birželio 6 d.
(nauja redakcija įsigaliojo 2013 m. gruodžio 23 d.). 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-670
Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-499 „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo

Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekos nuostatai (Adobe Acrobat Document (.pdf)