Vaikams ir jaunimui

Vaikams ir jaunimui

Sukaupta apie 20 000 egz. knygų, spaudinių, garso bei vaizdo įrašų. Skaitykloje gaunami žurnalai :  Justė, Kelionės ir pramogos,  Naminukas, Panelė,  Tarp knygų,  Žvirblių takas.

Veikla

Organizuojami įvairūs renginiai: susitikimai su rašytojais, knygų leidėjais, dailininkais, rajono literatais ir jaunaisiais kūrėjais, konkursai, viktorinos, popietės, knygų pristatymai, garsiniai skaitymai, akcijos, meno darbų ir literatūros parodos. Vykdoma projektinė ir edukacinė veikla. Bendruomenės nariai naudojasi informacinėm technologijom, mokosi užsienio kalbų, turiningai leidžia laisvalaikį.

Europos Sąjungos ir užsienio kalbų skaitykla

Galima naudotis sukaupta literatūra, elektroninėmis, informacinėmis paslaugomis, EBSCO duomenų baze, savarankiškai mokytis anglų kalbos, dalyvauti anglų kalbos būrelio užsiėmimuose.

 Interneto centras

Informacinių technologijų įgūdžiams tobulinti organizuojami įvairūs užsiėmimai, vyksta mokymai, konsultacijos. Teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skenavimo mokamos paslaugos.

 Žaisloteka

  

Įkurta 1999 metais. Sukaupta apie 150 žaislinių knygelių, įvairių žaislų, stalo žaidimų, loto, dėlionių. Vaikai gali praleisti laisvalaikį, pabendrauti su draugais, žaisti kūrybinius žaidimus, piešti, klausytis pasakų, žiūrėti gerosios animacijos filmukus. Tėveliai gali pabūti su savo vaikais, paskaityti knygelių, žaisti stalo žaidimus. 

Lėlių teatras

lėlių teatras  Lėlių teatras  

Iš lėlių, žaidimų ir vaikystės svajonių 1995 metais įkurtas lėlių teatras "Padaužiukai". Teatrinių lėlių svetainėje eksponuojamos lazdelinės, pirštininės, gabitinės, marionetinės, planšetinės teatrinės lėlės. Teatras mielai vyksta į gastroles po rajono bibliotekas, mokyklas, vaikų darželius. Šiuo metu lėlių teatro "Padaužiukai" repertuare - spektaklis pagal Eleonoros Matulaitės pasaką "Drąsusis peliukas" ir lietuvių liaudies pasaka "Vilko bajorystė".

 Pelėdų ekspozicija

    Pelėdų ekspozicija
  

Kolekcija pradėta kaupti nuo 2000 metų. Šiuo metu ekspozicijoje yra per 400 pelėdų ir pelėdžiukų. Ekspozicijos paskirtis sugretinti du dalykus: pelėda - tai išminties ir pastovumo simbolis. Biblioteka – pasaulio išminties saugotoja bei skleidėja. Lankytojai čia išvys dirbinių įvairovę, susipažins su sukaupta mokslo populiariąja, mokomąja, mitologine literatūra, tautosaka, rajono literatų kūryba. Vykdoma edukacinė programa "Pelėda - išminties ir pastovumo simbolis".

Renginių svetainė

Čia galima eksponuoti savo kūrybos darbų parodas, rengti diskusijas, dalyvauti bibliotekos organizuojamuose renginiuose, jaunųjų literatų sambūriuose.

EDUKACINĖS PROGRAMOS