Renginiai

2018 m. RENGINIAI

 

2018 m. KOVO MĖNUO

ŽODINIAI

Lietuvių kalbos dienos (Vasario 16 d. – kovo 11 d.): virtualios ekskursijos ir viktorinos pristatymai:

  Kovo 6 d. 11 val. – Kavoliškio bibliotekoje.

  Kovo 8 d.

      10.20 val. – Pandėlio miesto bibliotekoje.

      12.00 val. – Martynonių kaimo bibliotekoje.

  Kovo 9 d. 13.00 val. – Kriaunų kaimo bibliotekoje.

Kovo 1-30 d. – Kūrybinių dirbtuvėlių akcija „Apjuoskim Lietuvėlę“, Rokiškio miesto filiale.

Kovo 1,8,15,22,29 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 1 d. 10 val. – Papildytos realybės pabėgimo kambarys - „skaitMENINIS muziejus“ Obelių gimnazijoje, Obelių miesto bibliotekoje.

Kovo 2 d. 10 val. – Garsinio skaitymo rytmetis „Pasakų laboratorija“, Obelių miesto bibliotekoje.

Kovo 2 d. 16.30 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 8 d. 11 val. – Edukacija „Pasidaryk papuošalą sau“ (Daiva Lukošiūnienė), Martynonių kaimo bibliotekoje.

Kovo 8 d. 13 val. – Popietė „Tu tokia visur esanti“, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.

Kovo 8 d. 18 val. – Literatūrinis vakaras „Eilės Žemei, moteriai, Tėvynei“, Sėlynės  bibliotekoje.

Kovo 9 d. 11 val. – Edukacinis užsiėmimas ,,Po laisvės angelo sparnu“, Juodupės miestelio bibliotekoje.

Kovo 9 d. 12 val. – Garsiniai skaitymai. „Žalias pareiškimas“ (J. Erlickui - poetui, vaikų literatūros kūrėjui 65), Pandėlio miesto bibliotekoje.

Kovo 9 d. – Kovo 11 -osios paminėjimas. Susitikimas su sąjūdžio dalyviu Algimantu Kuolu, skirtas Sąjūdžio metams, Skemų kaimo bibliotekoje.

Kovo 9,16,23 d. 14 val. – Kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 10 d.  13 val. – Popietė „Aš myliu Lietuvą!“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje. 

Kovo 10 d. 14 val. – Literatūrinė popietė ,,Sandros Brown kūrybos puslapiais“, Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

Kovo 10,24 d. 11 val.Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvėlės ,Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 14 d. 14 val. – virtualios ekskursijos ir viktorinos „Pažinkime mūsų krašto literatūrinio žodžio kūrėjus“ pristatymas, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Kovo 14 d. 14 val. – Edukacinis užsiėmimas „Minam ratelį, vejam giją šimtmečiui“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Kovo 15 d. 11 val. – ABĖCĖLĖS šventė „Raidžių karalystėje“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 16 d. 15 val. – Edukacinis užsiėmimas Šimtmečio akcijos ,,Tautinės juostos taku...“, Antanašės kaimo bibliotekoje.

Kovo 16 d. 15 val. – Knygnešių kapų lankymas Kamajų mstl. kapinėse (su skaitytojais vaikais), organizuojamas Aukštakalnių bibliotekos.

Kovo 16 d. 10 val. – Žvakelės uždegimas ant knygnešio Juozo Zaukos kapo, organizuojant Obelių miesto bibliotekai.

Kovo 20 d. 10 val. – Edukacinis užsiėmimas per Žemės dieną „Gėlių daigelių persodinimas“ skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui, Obelių miesto bibliotekoje.

Kovo 21 d. 15 val. – Literatūrinio konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, „Čia žydi vardas Lietuvos“ aptarimas, nugalėtojų paskelbimas, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 21 d. 16 val. – Raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas pasaulinei poezijos dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.

Kovo 21 d. 11 val. – Popietė, skirta pasaulinei poezijos dienai ,,Svajonės – sukurtose eilėse“, Juodupės   miestelio bibliotekoje.

Kovo 21d. – Eilėraščių skaitymo popietė, skirta pasaulinei poezijos dienai, „O poezijos pasauli – didžioji Nežinomybe...“ (J.Degutytė), Skemų kaimo bibliotekoje.

Kovo 21 d. 10 val. – Rytiniai skaitymai mažiesiems, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

Kovo 21 d. 14 val. – ,,Tegu teka ir leidžiasi saulė“ – poezijos valandėlė, skirta Pasaulinei poezijos dienai, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

Kovo 22 d. 11 val. – Sveikatingumo renginys „Kelionė tobuluman“ kartu su Visuomenės sveikatos biuro atstovais, Obelių miesto bibliotekoje.

Kovo 22 d. 16 val. – Popietė "Ruošiamės Šv. Velykų šventei". Susitikimas su karpinių meistre Laura Polikevičiene, Čivylių kaimo bibliotekoje.

Kovo 23 d. 12 val. – Edukacinė programa „Pažink savo kraštą „Ką ošia Dviragis?“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 23 d. 14 val. – Knygos bičiulių paradigma – perskaitytų knygų aptarimas, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

Kovo 27 d. – Užsiėmimas Velykų tema, stalo papuošimas, apsikeitimas velykinių valgių receptais, Skemų kaimo bibliotekoje.

Kovo 26 d. 11 val.Edukacinis užsiėmimas „Ridu ridu margutis“ (Rimantė Gudžiūnienė), Pandėlio miesto bibliotekoje.

Kovo 27 d. 14 val. – Popietė „Žaidžiame teatrą“,skirta Tarptautinei Teatro dienai, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Kovo 30 d. 17 val. – Edukacija „Velykų rytą lelija pražydo“, Sėlynės bibliotekoje.

VAIZDINIAI

03.01-03.10 – Spaudinių paroda, skirta poetui Sigitai Gedai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.01-03.14 – Spaudinių paroda „ Atkurtos Lietuvos valstybei – 100“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.01-03.31 – Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai – 95“, Viešojoje bibliotekoje.

03.01-03.28 – Spaudinių paroda „Moterys – rašytojos. Moterys – knygų herojės“, viešojoje bibliotekoje.

03.01-03.30 – Lailūnų kaimo moterų rankdarbių paroda „Dovana Lietuvai“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

03.01-03.20 – Mobili paroda „Mažos tautos didelė kalba“, Kavoliškio bibliotekoje.

03.01-03.20 – Kupiškio raj. Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos moksleivių nuotraukų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

03.01-03.30 – Erminaitės Jasiūnaitės kūrybos darbų paroda „Meilė moliui“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

03.01-03.24 – Paroda Kovo 11-ajai „Aš tavo tėvynė,vardu Lietuva, Obelių miesto bibliotekoje.

03.01-03.31 – V. Krasauskienės foto nuotraukų paroda „Gamta... pastatai matė šimtmetį“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.01-03.15 – Spaudinių paroda „Vydūnui-150“, Kamajų miestelio bibliotekoje.

03.01-03.30Pandėlio gimnazijos mokytojos Alos Krasauskienės siuvinėtų paveikslų paroda „Atrask laiko sau“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

03.01-03.30 – Spaudinių paroda „Eilės Žemei, moteriai, Tėvynei“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

03.01-03.09 – Spaudinių parodėlė „Naudojantis juoko pro ašaras stilistiką“, skirta rašytojo J.Erlicko 65-čiui, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.

03.01-03.17 – Spaudinių paroda ,,Moteris literatūroje ir mene“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.

03.01-03.31 – Fotonuotraukų paroda, skirta pavasariui ,,Ilgai lauktas svečias“, Kavoliškio bibliotekoje.

03.01-03.17Spaudinių paroda ,,Moteris literatūroje ir mene“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.

03.02-03.31 – Spaudinių paroda ,,Paskutinis partizanų vadas“ – skirta Adolfo Ramanausko – Vanago metams paminėti, Kavoliškio bibliotekoje.

03.02-03.31 – Spaudinių paroda ,,Mano meilė stikliniais kaliošais“ – Juozui Erlickui rašytojui, poetui, publicistui 65 m., Kavoliškio bibliotekoje.

03.02-03.31 – Spaudinių paroda „Tylūs darbai skamba garsiai“ skirta knygnešio dienai, Obelių miesto bibliotekoje.

03.02-03.13 – Spaudinių paroda „Juozui Erlickui-65“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

03.03-03.10Spaudinių paroda „Vaikų poetas Jonas Lapašinskas“, skirta poeto Jono Lapašinsko 95 jubiliejui paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

03.03-03.20 – Spaudinių paroda „Lietuvos šimtmečio tiltas 1990 – tieji“ Kovo 11 – tajai paminėti, Žiobiškio kaimo bibliotekoje.

03.03-03.12 – Spaudinių paroda rašytojo,poeto, publicisto Juozo Erlicko 65 gimimo metinėms. Tema „Bilietas iš dangaus“, Skemų kaimo bibliotekoje.

03.05-03.23 – Rokiškio rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Kas yra 100“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.05-03.26 – Piešinių paroda „Aš – lietuvis“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

03.06-03.20 – Spaudinių paroda ,,Gintaro laše – mano Lietuva“, Juodupės miestelio bibliotekoje.

03.06-03.30 – Spaudinių paroda „Degančios širdys“, A. Ramanausko- Vanago metams paminėti, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.

03.06-03.30 – Spaudinių paroda J.Keliuočio 35-osioms mirties metinėms paminėti, Čivylių kaimo bibliotekoje.

03.06-03.31 – Knygų paroda „Moteris antraštėje“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.09-03.30 – Spaudinių paroda „Tautos istoriją prisiminus“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.09-03.19 – Spaudinių paroda Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Augustinavos kaimo bibliotekoje.

03.10-03.31 – Spaudinių paroda „Lietuva - mano kraštas“ skirta Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

03.12-03.31 – Spaudinių paroda ,,Ji turi alibi“ – Sandrai Brown – amerikiečių rašytojai – 70 m., Kavoliškio bibliotekoje.

03.12-04.06Paroda „Detektyvinių trilerių autorei Sandrai Brown – 70“, Obelių miesto bibliotekoje.

03.13-03.30 – Spaudinių paroda rašytojo, visuomenės veikėjo Vidūno 150 gimimo metinėms, Skemų kaimo bibliotekoje.

03.13-04.14 – E. Bajorienės kūrybos darbų paroda „Kai atgyja knygos“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.14-03.28 – Spaudinių paroda „Ir nušvis gimtoji Žemė“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.15-03.31 – Tradicinė mokytojos Inos Bieliūnienės ir jos mokinių kurtų verbų paroda, Obelių miesto bibliotekoje.

03.15-03.31 – Tradicinė Marijos Kurklietienės Velykinės atributikos paroda, Obelių miesto bibliotekoje.

03.15-03.21 – Spaudinių paroda „Knygnešių šventa gadynė“, skirta knygnešių dienai, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

03.16-04.14 – Paroda „Kelionė tobuluman“ skirta Vydūno metams, Obelių miesto bibliotekoje.

03.16-03.30 – Vydūno gyvenimas ir kūryba (150 –osios gimimo metinės), Martynonių kaimo bibliotekoje.

03.16-03.26 – Spaudinių paroda „Blaivybės šauklys (Vydūnui 150)“, Gediškių kaimo bibliotekoje.

03.16-03.26 – Spaudinių paroda „Šviesus praeities atminty (Vydūno 150-mečiui)“, Gediškių kaimo bibliotekoje.

03.16-04.15 – Spaudinių paroda „Velykos atskuba pavasario taku žaliu“, Kamajų miestelio bibliotekoje.

03.16-03.31 – Spaudinių paroda ,,Kai knygas draudė“ Knygnešio dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

03.17-03.31 – Spaudinių paroda „Vydūnas – žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.19-04.19 – Spaudinių paroda ,,Tautos moralinio atgimimo dainius“, Juodupės miestelio bibliotekoje.

03.20-03.31 – Spaudinių paroda „Ilgai laukėm džiaugsmo šito“, skirta Šv. Velykom“, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.20-03.30 – Nuotraukų paroda, skirta Žemės dienai. Tema – „Pažintis su gamta“, Skemų kaimo bibliotekoje.

03.20-03.31 – Spaudinių paroda „Filosofui, rašytojui Vydūnui – 150 metų“, Konstantivnavos kaimo bibliotekoje.

03.20-03.31 - Spaudinių paroda „Gaudžia Šv. Velykų varpai“, Konstantivnavos kaimo bibliotekoje.

03.20-03.31Spaudinių paroda „Pavasario šventė – Velykos“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.

03.21-03.31 – Spaudinių paroda Ugnis liepsnoja man krūtinėj“ – Vydūnui – rašytojui, visuomenės veikėjui, publicistui, filosofui – 150 m., Kavoliškio bibliotekoje.

03.21-03.31 Spaudinių paroda „Sveikata, jaunystė, grožis pagal Vydūną“, skirta Vydūno 150- osioms metinėms paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

03.22-03.31 – Spaudinių paroda „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.

02.23-03.17– Spaudinių paroda „Rašytojui, poetui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui Juozui Erlickui – 65 m.“, Rokiškio miesto filiale.

03.24-04.07 – Aleksandravėlės bibliotekos margučių paroda „Velykų margučiai“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.27-03.30 – Spaudinių paroda „Velykų margutis (Šv. Velykoms)“, Gediškių kaimo bibliotekoje.

03.27-03.30 – Spaudinių „Velykos – pavasario šauklys (Šv. Velykoms)“, Gediškių kaimo bibliotekoje.

03.26-03.30Kvilingo technika gamintų margučių paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.

 

2018 m. VASARIO MĖNUO

ŽODINIAI

Vasario 1, 8, 15, 22 d. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Vasario 1 d. 15 val. – Popietė „Būkime sveikos ir gražios“, Čivylių kaimo bibliotekoje.

Vasario 1-20 d. – Dailiojo rašymo konkursas, skirtas Vasario 16-ajai, Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.

Vasario 2 d. 10 val. – Garsinio skaitymo rytmetis „Pasakų laboratorija“, Obelių miesto bibliotekoje.

Vasario 2 d. 15 val. - Edukacinis užsiėmimas „Gaminame tautinę vėliavėlę“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Vasario 2 d. 17 val. – ŠVĘSK. Pasitik Šimtmetį pasipuošęs. Edukacija „Kaklaraiščio rišimo meistrystė“, Kriaunų kaimo bibliotekoje.

Vasario 3 d. 12 val. – „Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Senas atvaizdas“. J. Degterenkienės poezijos knygos pristatymas, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Vasario 3 d. 14 val.Garsiniai skaitymai: „Baltoji varnelė“, skirta S. Gedos 75- osioms gimimo metinėms, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Vasario 6-8 d. 15 val. – Komiksų knygelės kūrimo laboratorija „Linksmieji komiksai“, skirta Tarptautinei saugesnio interneto dienai paminėti, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Vasario 9 d. 18 val. – Kaklaraiščių rišimo čempionatas, Kriaunų kaimo bibliotekoje.

Vasario 10 d. 11 val. – Saugaus interneto savaitė. Klausimų – atsakymų popietė „Ar visada elgiuosi saugiai virtualioje erdvėje“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Vasario 9, 23 d. 14 val. – Kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimai, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Vasario 10, 24 d. 11 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybiniai užsiėmimai, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Vasario 10 d. 11 val. – Edukacinis užsiėmimas „100 malūnėlių“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Vasario 10 d. 12 val. – Popietė „Ūkio darbai sunkūs, bet ūkio duona gardi“, Panemunio kaimo bibliotekoje.

Vasario 11 d. 12 val. – Užgavėnių šventė „Visas kiemas kvepia, bet pavasaris dar slepias“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Vasario 13 d.17 val. – „Šimtmečio Užgavėnių linksmybės“, Aleksandravėlės kaimo skverelyje.

Vasario 14 d. 11 val. – Edukacija moksleiviams „Draugystės knyga“. Knygos kūrimas, skirtas Lietuvos valstybės 100 - čiui, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 15 d. 10 val. – Viktorina mokiniams „Ką žinau apie Lietuvą“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Vasario 15 d. 18 val. Šventinis renginys „Prakalbink man širdį“, Suvainiškio kaimo bendruomenės namuose.

Vasario 15 d. 12 val. – Edukacinė programa vaikams „Čia gimtoji žemė, mūsų Lietuva!“, panaudojant mirioramą, skirta Lietuvos 100 - čiui, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Vasario 15 d. 15 val.Viktorina ,,Žinoti. Atminti. Vertinti“, Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

Vasario 15 d. 10 val. – Edukacinis užsiėmimas „Puokštė Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui, Obelių miesto bibliotekoje.

Vasario 15 d. 11 val. – Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą“, Kazliškio kaimo bibliotekoje.

Vasario 15d. 14 val. – Kūrybinė popietė „Lietuvos 100-tis“, Augustinavos kaimo bibliotekoje.

Vasario 15 d. 12 val. – Popietė vaikams „Šalis ta Lietuva vadinas“, Jūžintų kaimo bibliotekoje.

Vasario 15 d. 14 val. – Pužonyse: Informacinės lentos, žyminčios L.Grigonio gimtinės vietą, atidengimas.

Vasario 16 dieną – Akcija „Ateik ir švęsk kartu Lietuvos valstybės šimtmetį Sėlynėje“. Tavęs laukia:

9 val. prie paminklo L.Grigoniui: Renginio šeimininkų ir svečių sveikinimai, iškilmingas Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas. Šaulių priesaika.

9.30 val. – Sėlynės bendruomenės namuose: Akcijos „100 žvakių per 100 dienų“ dalyvių apdovanojimai. Skautų organizacijos veiklos pristatymas. Šventinis Žiobiškio krašto folkloro ansamblio „Vengerinė“ koncertas.

Vasario 16 d. 13 val. – Popietė Lietuvos šimtmečiui „Atkurtai Lietuvai 100“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Vasario 16 d. 13 val. – Minėjimas „Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas“, prie paminklinio akmens V. Mirono tėviškėje.

Vasario 16 d. – Atkurtos Lietuvos gimtadienio paminėjimas, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Vasario 16 d. 15 val. - Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą?“, Ragelių kaimo bibliotekoje

Vasario 17 d. 10.30 val. – Popietė vaikams „Mūsų Lietuvai – 100“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

Vasario 20 d. 11 val. – Viktorina „Ar pažįstame savo krašto literatūrinio žodžio kūrėjus“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Vasario 20 d. 11 val.Edukacines–kūrybines dirbtuves ,,Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau ir žaidžiu“. „Susiūta, bet ne drabužis“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Vasario 21 d. 14 val. – Edukaciniai užsiėmimai „Noras, kuris dar išsipildys“, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 23 d. 16 val. – Muzikinio fono valanda „Garsai susijungia muzikoje“, skirta dainų tekstų autoriaus Perto Gaulės 95-osioms gimimo metinėms, Obelių miesto bibliotekoje.

Vasario 23 d. 14 val. – Knygos bičiulių paradigma – perskaitytų knygų aptarimas, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 27 d. 10 val. – Valandėlė „Lietuvos galia“ – skirta Lietuvos valstybės 100-ečiui, Kavoliškio bibliotekoje Vasario 1-15 d. – Akcija-raginimas „Pasitikime Lietuvos 100-metį su iškelta vėliava“, Sriubiškių kaimo filiale.

Dailiojo rašto konkursas „Rašom 2018“ , skirtas Vasario 16-ąjai, Panemunėlio gelž. st. bibliotekoje.

VAIZDINIAI

02.01-02.10 – Spaudinių paroda „Poetui Martynui Vainilaičiui – 85“, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

02.01-02.14 – V. Seibučio asmeninės kolekcijos paroda „Tai, kas teikia džiaugsmą“, Rokiškio miesto bibliotekoje.

02.01-02.16 – Sigitui Gedai – poetui, dramaturgui, vaikų literatūros kūrėjui, – 75 metai, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.18 – Knygų paroda „Gražiausi Lietuvos vaizdai“, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

02.01-02.19 – Akcija „Trispalvė bibliotekos langeViešosios Bibliotekos skaitytojų skyriuje (Kauno 7).

02.01-02.28 – Rokiškio krašto muziejaus foto nuotraukų paroda „Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai“, Viešojoje bibliotekoje (Taikos g.19).

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Litviniškio dvaro paslaptis“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Pandėlio UDC dailės studijos vaikų darbų paroda „Molinės istorijos“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Juodupės gimnazijos mokinių kūrybos darbų (piliakalnių maketai) paroda „Ant kalno pilis stovėjo prieš 100 ir dar daugiau metų“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Atkurtai Lietuvai 100“, Panemunio bibliotekoje.

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Čiobrelių kiemo dainius“, Panemunio bibliotekoje.

02.01-02.28 – Lailūnų kaimo moterų, rankomis kurtų darbo lėlių stilizuotais tautiniais drabužiais paroda

„Tautinis kostiumas- mūsų pasididžiavimas“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

02.02-02.28 – Spaudinių paroda „Tikroji jo žemė ir tėvynė buvo kalba“, S. Gedai – 75 m., Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28Antano Rimanto Vilko karpinių paroda „Karpiniai – malonus užsiėmimas“ (Vyžuona). Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Knygų išleistų 1918 m. paroda „Joms jau šimtas“, viešojoje bibliotekoje.

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Kūryba-slapčiausios gelmės“, skirta poetui, dramaturgui, vertėjui, kritikui Sigitui Gedai, minint 75-ąsias gimimo metines, Obelių miesto bibliotekoje.

02.03-02.15 – Spaudinių paroda „Sigitas Geda – savitas dabarties poetas“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

02.05-02.20 – Spaudinių paroda „Gimtasis žodis –tautos laisvės nešėjas“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.05-02.28 – Spaudinių paroda „Mes visi – tai Lietuva“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

02.05-02.28 – Spaudinių paroda „Baltojo nieko dainelės“, Sigitui Gedai – vaikų literatūros kūrėjui – 75 m.“, Kavoliškio bibliotekoje.

02.06-02.27Spaudinių paroda ,,Šimtmečio spalvos“, Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

02.09-03.03 – Paroda „Vasario 16-oji – amžinoji laisvės šventė“ skirta Lietuvos 100-mečiui, Obelių miesto bibliotekoje.

02.09-02.28 – Spaudinių paroda „Lietuvai – 100“, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

02.10-03.31 – Spaudinių paroda „Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui“ Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

02.10-02.28 – Spaudinių paroda „Lietuvos Respublikos 100-metis: darbai ir žmonės“, Jūžintų kaimo bibliotekoje.

02.10-02.28 – Spaudinių parodaLietuvos Valstybės šimtmetis“, skirta Vasario 16 – ąjai, Panemunėlio gelž. st. bibliotekoje.

02.11-02.28 – Spaudinių paroda, skirta poetui Sigitai Gedai, viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

02.12-02.18 – Paroda „Širdžių medis“ skirta Šv. Valentino dienai, Obelių miesto bibliotekoje.

02.14-03.31 – V. Krasauskienės foto nuotraukų paroda „Gamta... pastatai matė šimtmetį“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.14-02.28 – Spaudinių paroda „Lietuvos galia“ – skirta Lietuvos valstybės 100-čiui“, Kavoliškio bibliotekoje.

02.15-02.28 – Spaudinių paroda „Laisvė – tai yra kažkas daugiau“ skirta Lietuvos šimtmečiui, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

02.15-02.28 – Spaudinių paroda „Bitė Vilimaitė – lakoniškos novelės atstovė“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

02.15-02.28 – Stendinė jubiliejinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai – 95“, viešojoje bibliotekoje.

02.15-02.28 – Virtuali paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai – 95“, viešojoje bibliotekoje.

02.16-02.28 – Spaudinių paroda „Gimtasis žodis – tautos laisvės nešėjas“, Lietuvos šimtmečiui, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.16-02.28Spaudinių paroda „1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“, Kazliškio kaimo bibliotekoje.

02.19-02.28 – Spaudinių paroda „Išėjęs iš Čiobrelių kiemo“, skirta Vytauto Šavelio 90-čiui, Pandėlio miesto bibliotekoje.

 

2018 m. SAUSIO MĖNUO

RENGINIAI

Sausio 1- 6 d. – KNYGŲ KALĖDOS.

Sausio 5 d. 14.00 val. – Literatūrinė popietė „Knygų Kalėdos bibliotekoje“, Viešosios bibliotekos renginių svetainėje.

Sausio 4, 11, 18, 25 d. 10.00-14.00 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Sausio 9 - 31 d. – Spaudinių paroda „Laisvės kaina“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Sausio 11 d. 17.00 val. – KURK – Literatūrinės dirbtuvės „Šalčio faktorius 2. Grimzdimas“. Kūrybiniai ieškojimai su Jotvingių premijos laureatu, „Literatūros ir Meno“ redaktoriumi Gyčiu Norvilu, Kriaunų kaimo bibliotekos Antano Strazdo kūrybinė erdvėje.

Sausio 13 d. 11 val. – Edukacija „Saugūs eksesuarai“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Sausio 13 d. 13 val. – Sausio 13-tosios minėjimas (atminimo žvakutės, minėjimas prie laužo bibliotekos ir kultūros centro kieme), organizuojamas kartu Lukštų kaimo bibliotekos ir kultūros centro.

Sausio 13 d. – Akcija „Liepsnelės Sausio 13-ajai“, Aleksandravėlės bibliotekoje.

Sausio 16 d. 11 val. – „Miegančios šalies pasaka“ - edukacinė popietė skirta vaikų literatūros kūrėjui - Šarliui Pero (pasakos kūrimas su miriorama), Kavoliškio bibliotekoje.

Sausio 16 d. 18.00 val. – Edukacija vaikams „Leonardo Grigonio pamoka“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Sausio 17 d. 14 val. – Edukaciniai užsiėmimai „Saulė rieškutėse“, Kavoliškio bibliotekoje.

Sausio 18 d. 15.00 val. – Knygos Nick Vujicic „Gyvenimas be ribų“ aptarimas, Čivylių kaimo bibliotekoje.

Sausio 19 d. 14 val. – Knygos bičiulių paradigma – perskaitytų knygų aptarimas, Kavoliškio bibliotekoje.

Sausio 23 d. 10 val. – Rytiniai skaitymai mažiesiems, Kavoliškio bibliotekoje.

Visą mėnesį – „Renkame geriausią 2017 m. knygą vaikams“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Visą mėnesį – Literatūrinis konkursas „Čia žydi vardas Lietuvos“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

PARODOS

01.01-01.10 – Spaudinių paroda „Oi žiema žiemuže“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

01.01-01.10 – Spaudinių paroda „Kai eglės sidabrą barsto“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

01.04-01.30 – Spaudinių paroda „Vinco Mykolaičio-Putino 125-osios gimimo metinės“, Čivylių kaimo bibliotekoje.

01.06-01.31 – Spaudinių paroda „Iš kur širdy tas keistas neramumas“ – Vincui Mykolaičiui – Putinui – rašytojui, poetui, prozininkui – 125 m., Kavoliškio bibliotekoje.

01.07-01.31 – Spaudinių paroda „Į svečius pas čiauškučius“ – Anzelmui Matučiui – poetui, vaikų literatūros kūrėjui, pedagogui – 95 m., Kavoliškio bibliotekoje.

01.10-01.31 – Spaudinių paroda „Poetui Martynui Vainilaičiui – 85“, Spaudinių paroda „Poetui Martynui Vainilaičiui – 85“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

01.10-01.31 – Spaudinių paroda „Gražiausi Lietuvos vaizdai“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

01.11-01.27 – Spaudinių paroda Sausio 13-ajai – Lukštų kaimo bibliotekoje.

01.12-01.31 – Spaudinių paroda „Miegančios šalies pasaka“ – Šarliui Pero – prancūzų rašytojui, poetui, literatūros kritikui, vaikų literatūros kūrėjui – 390 m., Kavoliškio bibliotekoje.

01.13-01.31 – Spaudinių paroda „Atmintis virsta tradicijomis“ – Laisvės gynėjų dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

01.18-01.30 – Knygų paroda „Lietuvos vėliavos spalvos bibliotekos lange“, Viešojoje bibliotekoje.

01.18-01.30 – Spaudinių paroda Knygų paroda „100 antraštėje“, Viešojoje bibliotekoje.

01.19-01.31 – Spaudinių paroda „Atidunda poeto jubiliejus (Martynui Vainilaičiui 85)“, Gediškių kaimo bibliotekoje.

01.26-01.31 – Spaudinių paroda „Varveklių rytas“ – Martynui Vainilaičiui – poetui, vertėjui, vaikų literatūros kūrėjui – 85 m., Kavoliškio bibliotekoje.

2017 m. RENGINIAI

2017 m. GRUODŽIO MĖNUO

RENGINIAI

Gruodžio 1d. 16 val. – Kūrybinės dirbtuvės „Šventinis bibliotekos rūbas", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Gruodžio 1, 8, 15d. 14 val. – Kūrybinių darbelių studijos „Naminukas“ užsiėmimai ,,Linksmi kalėdiniai darbeliai“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 2d. 13 val. – Literatūrinė- muzikinė kompozicija skirta Maironio 155 gimimo metinėms paminėti, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Gruodžio 2, 16d. – 11 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ užsiėmimai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 6d. 9 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 7d. 10 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 7d. 14 val. – Popietė-susitikimas su aktore, rašytoja Doloresa Kazragyte, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Gruodžio 7, 14, 21, 28d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai - akcija ,,Metų knygos rinkimai – 2017“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 7d. 14 val. – Mokymai „Elektroninių knygų užsakymo galimybės“, Viešojoje bibliotekoje.

Gruodžio 8d. 10 val. – Edukacinė programa „Miriorama- judanti knygos panorama“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 8d. 16.30 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ užsiėmimai, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gruodžio 8d. 14.00 val. – Susitikimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu, poetu eseistu Rimvydu Stankevičiumi. Metų knygos rinkimuose dalyvaujančios knygos „Šermuonėlių mantija“ pristatymas, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Renginių svetainėje.

Gruodžio 8d. 18 val. – Sėlyniečių ir žiobiškėnų bendra adventinė vakaronė Žiobiškio bendruomenės namuose.

Gruodžio 12d. 16 val. – Liudos Matonienės knygos „Vilnius: meilės stotelės“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorė Liuda Matonienė ir fotografė Edita Meškonienė. Renginį muzikiniais intarpais skaidrins kūriniai, atliekami Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos atlikėjų, Viešosios bibliotekos renginių svetainėje.

Gruodžio 13d. 10 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

 

 

PARODOS

12.01-12.10 – Spaudinių paroda „Pasakininkui Vilhelmui Haufui – 215“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

12.01-12.10 – Spaudinių paroda „Jos kūrybą skaito viso pasaulio vaikai“, skirta Astrid Lindgren 110-osioms gimimo metinėms, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

12.01- 12.15 – Daivos Lukošiūnienės darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.


12.01-12.20
– „Autografuotos knygos bibliotekoje“, Viešojoje bibliotekoje.

12.01-12.31 – Birutės Dieninienės senovinių atvirukų paroda  „Kalėdų ir Naujųjų metų šarmas“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

12.01-12.31 – Spaudinių paroda „Skubančio laiko rate“ 80 bibliotekos metų, Pandėlio miesto bibliotekoje.

12.01-12.30 – Spaudinių paroda „Baltas snaigių šokis“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

12.02-12.30 – Spaudinių paroda „Išrinkime geriausią 2017 metų knygą“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

12.05-12.30 – Vaikų piešinių paroda „Žiemos atspalviai“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

12.11-12.30Spaudinių paroda „Oi žiema žiemuže“, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.

12.18-12.30 – Joanos Smalstienės darbų paroda „Laukimas“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

 

2017 m. LAPKRIČIO MĖNUO

RENGINIAI

Lapkričio 2,9,23d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 4,18d. 11 val., 10,24 d. 16.30 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybiniai užsiėmimai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 9d. 10 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 10,17,24d. 14 val. – Kūrybinių darbelių studijos užsiėmimai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 11d. 14 val. – Poezijos ir dainų rudenėlis, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 13-19d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės salos“.

Lapkričio 17d. 10 val. – Išvyka su edukacine programa „Miriorama – judanti knygos panorama“, J. Tūbelio progimnazijoje „Karjeros diena“.

Lapkričio 18d. 12 val. LR geologijos mokslų daktaro Kęstučio Kadūno leidinio ,,Lietuvos šaltinių katalogas“ pristatymas, Antanšės kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 18d. 13.00 val. – Tradicinė bendruomenės šventė Spanguolinė: „Sveikata – tai turtas“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 22d. 10 val. – Edukacinė pamoka „ Kalėdinių dekoracijų gaminimas“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 22d. 15 val. – Spaudinių parodos „Šimtmečio pėdsakai Aleksandravėlės apylinkėse" pristatymas“, Aleksandravėlės  bibliotekoje.

Lapkričio 24d. 10 val. – Susitikimas su skaitytojais „Metų knygos  suaugusiems rinkimai“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 20-26d. – Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“.

 Lapkričio 23d. 12 val. – Edukacinė programa „Ką ošia Dviragis“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

 

Lapkričio 17d. – Skelbiamas nuotraukų konkursas „Skaitau su šeima“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

 

Visą mėnesį – Akcija „Metų knygos rinkimai“; Keliaujanti skaityklėlė „Vaikystė- knygų lydima“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

 

PARODOS

11.01-11.30 – Lailūnų kaimo moterų, rankomis kurtų darbo lėlių stilizuotais tautiniais drabužiais paroda „TAUTINIS KOSTIUMAS – MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.

11.01-11.16 – Spaudinių paroda „Atmintis – liepsnelė vėjuotoje tamsoje“, skirta Vėlinėms, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

11.02-11.30Renatos  Bernatonienės grafikos darbų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

11.04-11.30 – Spaudinių paroda „Pasakininkui Vilhelmui Haufui – 215“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

11.10-11.30 – Spaudinių paroda „Jos kūrybą skaito viso pasaulio vaikai“, skirta Astrid Lindgren 110 – osioms gimimo metinėms, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

11.13-11.19 – Spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojai ir Lietuva‘, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, Gediškių kaimo bibliotekoje.

11.14-11.30 – Spaudinių paroda "Juozo Mačiulio - Maironio kūrybos jėga ir gyvybė" (155 gimimo metinėms paminėti), Sėlynės kaimo bibliotekoje.

11.18-11.30 – Dalios Kadūnienės rankdarbių darbų paroda, Antanašės kaimo bibliotekoje.

 

2017 m. SPALIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Spalio 4 d. 17 val. –Poezijos ir džiazo improvizacijos pagal Henriką Radauską „gėlė pasakė vėjui...“. Skaito Dalia Jankauskaitė, muzikuoja Vytautas Labutis, Rokiškio krašto muziejuje.

Spalio 5, 12; 19; 26 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Spalio 17 d. 17.30 val.Popietė "Kelionių gidas", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Spalio 19 d. 12 val. – Edukacinės programos“ Etno kilimas“ pristatymas, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Spalio 20 d. 10 val. – Mokymai „Padėkime žmogui augti savyje“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Spalio 26-28 10-16 val. - Šeimų laisvalaikio užimtumas, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Spalio 31 d. 15 val. – Popietė „nusilenkime išėjusiems“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Kas antrą penktadienį – Kūrybinių darbelių studijos užsiėmimai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.


PARODOS

10.01-10.29 – Spaudinių paroda „Lionginui Šepkai 110 metų“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

10.01-10.24 – Spaudinių paroda „Tautų puotoj – drobelės drabužiu“, skirta Tautinio kostiumo metams, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

10.01-10.30 – Spaudinių paroda „Rugsėjo 26 – oji - Europos kalbų diena, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

10.03-10.28 – Spaudinių paroda „Tavo gyvenimo prasmė – ruduo“, skirta Tarptautinei Mokytojų dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

10.04-10.30 – Rasos Lukoševičienės (Sriubiškių k. Pandėlio sen.) darbų paroda „Popierius kitaip“, Žiobiškio kaimo bibliotekoje.

10.10-10.31 – Sėlynės bibliotekos lankytojų molio lipdinių paroda „Žiemai ruošk ratus vasarą“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

10.17-10.30 – Skelbiamas nuotraukų konkursas „Skaitau su šeima“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

10.20-10.30 – Spaudinių paroda „Atmintis – liepsnelė vėjuotoje tamsoje“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

 

2017 m. RUGSĖJO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Rugsėjo 2 d. 12 val.Mokytojos Ritos Bukienės tapybos darbų parodos pristatymas, VB Renginių svetainėje.

Rugsėjo 3 d. 12 val. – Ragelių bendruomenės ir bibliotekos šventė: ,,Rageliams – 450".

Rugsėjo 6 d. 14 val.Popietė, filmo peržiūra - Longinui Šepkai atminti, Kavoliškio miesto bibliotekoje.

Rugsėjo 7 d. 17 val. – Susitikimas su poetu eseistu, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Donaldu Kajoku: ir naujausios jo eilėraščių rinktinės „Poezija, o gal ir ne ji” (2017) pristatymas. Rašytoją kalbins dramaturgė, aktorė, poetė Daiva Čepauskaitė, viešojoje bibliotekoje.

Rugsėjo 7, 14, 21, 28 d. 10-13 val. – Skaitymų gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Rugsėjo 9 d. 12 val. – „Vasarą palydėkime su knyga“, Martynonių kaimo filiale.

Rugsėjo 13 d. 10 val. – Tradiciniai pasakų skaitymai, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 18 d. 17 val. – Knygos „Palestina: laisvė yra labai graži“ pristatymas ir diskusijų vakaras. Dalyvaus

Knygos autorė, žurnalistė Giedrė Steikūnaitė ir Visuomeninio judėjimo „Solidarūs su Palestina“ įkūrėja Gabrielė Tervidytė, viešojoje bibliotekoje.

Rugsėjo 21 d. 12 val.Bajorų ČIZ humoristinis spektaklis „Šuniškos istorijos“, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 22 d. 18 val. – Išvyka  ant Moškėnų piliakalnio Baltų vienybės dienai, Piliakalnių metams, organizatorius: Sėlynės kaimo biblioteka.

Rugsėjo 22 d. 10 val.,,Aš pagydysiu knygelę“ – akcija knygelių gydymas, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 23 d. 13 val. – Konferencija Juozo Keliuočio 115 - osioms gimimo metinėms. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos teikimo iškilmės ir CD „Rokiškio krašto garbės piliečiai, II dalis“ pristatymas, Viešojoje bibliotekoje.

Rugsėjo 26 d. 16.30 val. – Sėlynės skaitytojų vaikų dalyvavimas popietėje ir edukacijoje vaikams, skirtoje Europos kalbų dienai, Rokiškio viešosios bibliotekos užsienio kalbų skyriuje.

Rugsėjo 26 d. 10 val. – Viktorina su vaikai Europos kalbų dienai paminėti, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 28 d. 12-13 val. – Akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Rugsėjo 28 d. 15 val. – Popietė „Už gimtąją kalbą, knygą, skaitymą“. Susitikimas su rašytoja Virgina Šukyte ir poetu, prozininku, vertėju Arvydu Geniu, VB Renginių svetainėje.

Rugsėjo 30 d. 12 val. – Paskaita, skirta pasaulinei širdies dienai ,,Plak …širdele plak…” Paskaitą ves gydytojas – kardiologas Vytenis Semaška, Kavoliškio bibliotekoje.

PARODOS

09.01-09.20 Spaudinių paroda „Rašytoja, pamėgta vaikų, bet atmesta kritikų“, skirta anglų rašytojos Enid Blyton 120 – osioms gimimo metinėms, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

09.01-09.30 – Mokytojos Ritos Bukienės tapybos darbų paroda, VB Renginių svetainėje.

09.09-09.30 – Kritikui, prozininkui Juozui Keliuočiui 115 metų, Martynonių kaimo filiale.

09.01-09.30 – Rasos Lukoševičienės (Sriubiškių km., Pandėlio sen.) darbų "Popierius kitaip" paroda, Martynonių kaimo filiale.

09 05-09 30 – Spaudinių paroda „V.Bubniui - 85", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

09.01-09.30 – Spaudinių paroda „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka", skirta L. Šepkos 110-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti, Pandėlio miesto bibliotekoje.

09.01-09.30 – Renatos Bernatonienės grafikos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.

09.01-09.30 – UDC dailės studijos vaikų keramikos darbų paroda (mokyt. J. Margelavičienė), Pandėlio miesto bibliotekoje.

09.04-09.30Spaudinių paroda „Po sparnu mano gyvenimas“, skirta poeto, prozininko Sigito Poškaus 60 – osioms gimimo metinėms, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

09.05-09.30Spaudinių paroda „Tautų puotoj – drobelės drabužiu“, skirta Tautinio kostiumo metams, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

09.06-09.30 –Spaudinių paroda ,,Kūrybinis egzaminas“ – Longinui Šepkai – 110 m., Kavoliškio bibliotekoje


09.07-09.30
Spaudinių paroda „Iš Juozo Keliuočio asmeninės bibliotekos", viešojoje bibliotekoje.

09.21-09.20 – Spaudinių paroda „Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

09.26-09.30 –Spaudinių paroda Europos kalbų dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

 

2017 m. RUGPJŪČIO  MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Rugpjūčio 1 d. 17.30 val. – Kūrybinės dirbtuvės "Nežinomu keliu. Lipdome iš molio", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Rugpjūčio  3,10,24,27 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Rugpjūčio 16 d. 14 val.Perskaitytų knygų aptarimai – popietė su suaugusiais, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugpjūčio 18 d. 17.30 val. – TRADICINĖ ŠIRVYNĖ DEGUČIUOSE „PAULIAUS ŠIRVIO KŪRYBOS SŪPUOKLĖS“ Programoje:  literatūrinė programa „Laisvas vėjas“ (skaitovas, Erikas Druskinas), Žiežmarių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Žiežmara“, karininkas, pulkininkas leitenantas, bardas Valerijus Šerelis, „Antro posmelio klubas“ iš Klaipėdos, mažeikiškis  bardas Giedrius Vaškys,  Rokiškio ir kitų rajonų literatai, dainuojamosios poezijos atlikėjai.

VB vaikų ir jaunimo skyriuje visą mėnesį:

Skaitymo  skatinimo akcija „Vasara su knyga“

Akcija-konkursas „Atrask lietuvišką knygą“

Interaktyvaus kilimo su programėle „Pažink krašto ETNO objektus“, skirto  Lietuvos piliakaalnių metams, kūrimas, informacijos kaupimas ir pateikimas.

PARODOS

08.01-08.07 – Regiono vaikų stovyklos dailininkui Kajetonui Sklėriui atminti kūrybos paroda „Džiugesiu paženklinti atradimai“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

08.01-08.10 – Spaudinių paroda „ Tebūnie tarytum pasakoj“ – Zinaidai Nagytei-Katiliškienei (Liūnė Sutema) poetei – 90 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

08.01-08.10 – Spaudinių paroda „Šeršė lia fam“ – Aleksandrui Diuma – prancūzų literatūros klasikui, vaikų literatūros kūrėjui – 215 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

08.01-08.24 – Bajorų kultūros centro paroda „Suknelės, panelės ir jurginai“, VB Renginių svetainėje.

08.01-08.31 – Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

08.01-08.31Ebru ir enkaustikos technika tapytų paveikslų paroda, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

08.03-08.31 – Spaudinių paroda „Atgimstantis pasididžiavimas – tautinis kostiumas“, Viešojoje bibliotekoje.

08.04-08.31 – Savyje nešiojanti gimtinės stebuklą“, skirta poetės, aktorės Meilės Kudarauskaitės 85 – osioms gimimo metinėms, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

08.05-08.31 – Ksavero Bagdono fotonuotraukų paroda ,,Tobulas kadras“, skirta fotografijos dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

08.07-08.31 – Spaudinių paroda „Rašytoja, pamėgta vaikų, bet atmesta kritikų“, skirta anglų rašytojos Enid Blyton 120 – osioms gimimo metinėms, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

08.10-08.31 – Spaudinių paroda „Žolinė – Švenč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė“, Kavoliškio bibliotekoje.

08.21-08.31 – Spaudinių paroda  „Vieno gyvenimo – keli veidai“ , Mykolui Biržiškai – 135 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

08.25-08.31 –Mokytojos  Ritos Bukienės tapybos darbų paroda, VB Renginių svetainėje.


2017 m. LIEPOS MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Liepos 4 d. 17. 30 val. –  Edukacinis užsiėmimas "Enkaustika", " Paveikslas ant vandens", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Liepos 6 d. 13-15 val.Pasakų dirbtuvėlės šeimoms ant stebuklingų sėdmaišių.Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė Rokiškio mieste.

Liepos 7,13,20,27 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Liepos 14 d. –  Tautinio paveldo diena, skirta Lietuvos Tautinio kostiumo ir Pilliakalnių metams, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Liepos 15 d.  15 val. – Šventė „Pilenės  paslapties šydas“ ir fotografijų paroda „Pilenė atgyja fotonuotraukose", Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Liepos 21 d. 15 val. – Popietė  “Mūsų kraštiečių pėdomis. Šv. Onos vardo paplitimas mūsų apylinkėse”,  Martynonių kaimo bibliotekoje.

Liepos 22 d. 15 val. –  popietė vaikams ,,Sportuok - augsi sveikas", skirta Sporto metams, Ragelių kaimo bibliotekoje.

Liepos 22-23 d. Kraštiečių susitikimas Suvainiškio 405 metų sukakties minėjime, Suvainiškio kaimo bibliotekoje. 

Liepos 8-9 d. Lėlių teatras ,,Padaužiukai“ su spektakliu ,,Trys paršiukai“, S. Michalkovo pasakų motyvais, dalyvauja trečiajame respublikiniame lėlininkų sąskrydyje ,,Aukso paukščių rojus“, Molėtų r. Dubingių Asvejos regioninis parko lankytojų centras

Varžytuvės knygų mėgėjams „Vasaros skaitymo iššūkis“

Visą mėnesį VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje:

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“

Akcija – konkursas „Atrask lietuvišką knygą“

Interaktyvaus kilimo su programėle „Pažink krašto ETNO objektus“, skirto Lietuvos piliakalnių metams, kūrimas, informacijos kaupimas ir pateikimas

PARODOS

07.01-07.15 – Onos Pileckienės ir Danutės Varnienės kurti atvirukai "Šeimos žiedai" , Bajorų kaimo bibliotekoje.

07.01- 07.30Foto nuotraukų parodos „Suvainiškis ir jo žmonės“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

07.01 - 07 31 –  Fotoakimirkų paroda "Iš Sėlynės praeities", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

07 01 - 07 31 –  Valentinos Bogužienės varnų paroda, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

07.01-07.31Spaudinių paroda „Knygų karalius – Kazys Saja“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje

07.01-07.31 – Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

07.01-07.31 –Spaudinių paroda „Atvirumas ir plėtra – iššūkiai Europai“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

07.01-07.31 –Rokiškietės dailininkės Jūratės Grigaliūnaitės – Breivienės jubilienė tapybos darbų paroda, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

07.03 - 07.30 – Foto  nuotraukų  paroda “Tvarkome savo sodybas “ Martynonių kaimo bibliotekoje.

07.04 - 07.15 – Spaudinių paroda "Karūnoje - valstybės gyvastis", skirta Lietuvos Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

07.05 -07.31 – Spaudinių paroda „Kraštietis Leonas Juzonis (1922-2015)“, VB periodikos skaitykloje.

07.05 -07.31 – Spaudinių paroda „Mūsų protėvių palikimas – piliakalniai“, skirta Piliakalnių metams, VB periodikos skaitykloje.

07.10 - 07.28 – Spaudinių paroda “Valerijos Inčiūraitės gyvenimas ir kūryba” (sukanka 5 metai kai  mirė Valerija Inčiūraitė poetė, pedagogė, bibliotekininkė), Martynonių kiamo bibliotekoje.

07.10-07.31 – Regiono vaikų stovyklos dailininkui Kajetonui Sklėriui atminti kūrybos paroda „Džiugesiu paženklinti atradimai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje. 

07.10 - 07.30 – Spaudinių paroda „Tebūnie tarytum pasakoj“Zinaidai Nagytei – Katiliškienei (Liūnė Sutema) poetei – 90 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

07.19 - 07.30 – Spaudinių paroda „Šeršė lia fam“ – Aleksandrui Diuma – prancūzų literatūros klasikui, vaikų literatūros kūrėjui – 215 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

07.22 - 07.26 –  Pievų , miškų ir darželių gėlių puokščių paroda, Martynonių  kaimo bibliotekoje.

2017 m. BIRŽELIO   MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Birželio 1 d. 9.30 val. – XXI – oji Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės 2017“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Rokiškio kultūros centre.

Birželio 2 d.  12 val. – Saugumo popiečių ciklo „Susitikimai!“ uždarymas, Aleksandravėlės             kaimo bibliotekoje.

Birželio 2 d. 16 val.– Kelionių gidas: Įspūdingoji Kreta, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio 3 d. 12 val. – Išvažiuojamoji Aleksandravėlės bibliotekos skaitytojų išvyka-popietė į Šniukštų kaimo biblioteką:  saugumo knygelių „Saugokime vieni kitus kelyje“ pristatymas, apie saugumą kelyje su šūkiu „Aplankykime vienišus bei neįgaliuosius!“

Birželio 3 d.  12 val. – Popietė „Mažo žmogaus didelis pasaulis" (vaikų gynimo dienai), Martynonių kaimo bibliotekoje.

Birželio 4 d. , po šv. Mišių  Suvainiškio šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, vyks kraštiečio literato, kraštotyrininko Vlado  Liolio pagerbimas, skirtas 90-osioms gimimo metinėms. 

Birželio 6 d. 17.30 val. – Edukacinis pavakarys "Po Sekminių berželiu", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio 8,15,22,29 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Birželio 12 d. 18 val.Poezijos Antaninės Bradesiuose, Sartų krašto dainiams –  Antanui Strazdui-Strazdeliui ir Antanui Vienažindžiui-Vienužiui atminti.

Birželio 13 d. 15 val.  – Literatūrinis-muzikinis sambūris, skirtas literato, kraštotyrininko, blaivybės puoselėtojo Vlado Liolio 90-osioms gimimo metinėms.

Birželio 14 d. 16 val. – Onos Voverienės knygos „Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ pristatymas, Viešojoe bibliotekoje.

Birželio 15 d. 16.30 val. – Vytauto Narbuto  „Tarp gyvenimo ir devolo atodangų“ pristatymas ir literatūrinė-muzikinė programa, skirta  kraštiečiui poetui Vytautui Cinausku (aktorė Dalia Jankauskaitė, pianistas Gytis Cinauskas).

Birželio 20 d. 17 val. – Popietė „Tautinis kostiumas lietuvių šventėse", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio 21 d. 14 val. – 10-osios Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės, Viešojoje bibliotekoje.

Birželio 28 d. 17 val.rokiškietės dailininkės Jūratės Grigaliūnaitės – Breivienės jubilienė tapybos darbų paroda, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Birželio 29 d. 9.30 val. –Ekskursija-žygis „Ką pasakoja piliakalniai?“, skirta Piliakalnių metams pažymėti. Startas- Rokiškio miesto filialas (Taikos g.19).

Birželio mėnuo – VB Vaikų ir jaunimo skyriuje:

Skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Akcija – konkursas „Atrask lietuvišką knygą“

PARODOS

06.01-06.12 – Spaudinių paroda „Lengviausia žvelgti nuo medžio viršūnės“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, vaikų literatūros kūrėjo Vytauto V. Landsbergio 55 – osioms gimimo metinėms, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

06.01- 06.15 –  Spaudinių paroda „Visa kas šventa daroma iš meilės ir vardan meilės" (Jonui Avyžiui 90 metų), Martynonių kaimo bibliotekoje.

06.01-06.16 – Juozo Tūbelio progimnazijos 1c klasės mokinių paroda „Mano piliakalnis“, VB Renginių svetainėje.

06.01-06.20 – Spaudinių paroda „Tylioji žydruma“ Sukanka 90 metų, kai gimė Vladas Liolys – kraštotyrininkas, literatas, knygų autorius, rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narys, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

06.01-06.23 –  Žydrės Skaburskienės darbų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

06.01-06.30 – Spaudinių paroda „Tėvų namai- brangiausias lizdas, švenčiausia žemėje vieta“, skirta Tarptautinei šeimos dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

06.01-06.30 – Spaudinių paroda „Atvirumas ir plėtra – iššūkiai Europai“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

06.01-06.30 – Spaudinių paroda „Vasaros šventės“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

06.01-06.30 – Spaudinių paroda "Esi brangus Žmogus širdy". skirta Tėvo dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

06.01-06.30 – Genovaitės Samulionienės mezginiai anūkėliams „Ir aprėdė mane močiutė!“,  skirta Vaikų dienai paminėti, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

06.04-06.30 – Spaudinių paroda „Lietuvių kalbos kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis", VB periodikos skaitykloje.

06.12-06.30Spaudinių paroda „Knygų karalius – Kazys Saja“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje

2017 m. GEGUŽĖS   MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI

Gegužės 4, 11, 18, 25 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gegužės  4 d. 14 val.  – knygų apie Lietuvos kapucinų vienuolių patyrimus pristatymas „Tėvo  Stanislovo gyvenimo keliais...“. Knygas „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą  Stanislovą“, „Tėvo Roko paslaptis“  ir  „Tėvo Stanislovo saulė“ pristatys autoriai: soc. m. dr. Valentina Šereikienė  ir  teolog. dr. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, Viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 4 d. 18.30 val. – Poezijos  popietė  „Kai dūzgia motinos ratelis…”, Didsodės kaimo bibliotekoje.

Gegužės  5 d. 12 val.  – Rytmetis „Su knygos šviesa“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gegužės 5 d. 11 val.  – Pokalbis „Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saule“, skirtas Motinos dienai, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Gegužės 9 d. – Europos diena:

11-13 val. Edukacinis užsiėmimas „Pažinkim Europos Sąjungą“, Viešojoje bibliotekoje.

15 val. Susitikimas su Europarlamentare Vilija Blinkevičiūte, Viešojoje bibliotekoje.

15-18 val. Knygos pristatymas ir susitikimas su Traveldeas „Makalius“ vadovu Rimvydu Širvinsku „Europos knyga–Rokiškyje“, Viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 9 d. – Europos diena Pandėlio miesto bibliotekoje.

Gegužės 10 d., 14-16 val. Varžytuvės „Aš, knyga ir Europa“, skirtos Europos dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gegužės 10 d. 14 val. – Edukaciniai užsiėmimai iš odos „Subtilus grožis žavi ir traukia“ , Kavoliškio bibliotekoje.

Gegužė 11 d. 10 val. – Garsiniai skaitymai vaikų lopšelio/darželio „Nykštukas“ auklėtiniams, viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 12 d. – Dariaus Rekio poezijos knygos „Pražydusios klumpės“ pristatymai: 

12 val. –Onuškio kaimo  bibliotekoje;

14 val. -  Suvainiškio kaimo bibliotekoje;

16 val. – Rokiškio Juozo Keliuočio bibliotekoje.

Gegužės 13 d. 14 val. – Susitikimas literatūrinėje arbatinėje, skirtas Tarptautinei šeimos dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Gegužės 13 d. 10 val. – Edukacija „Staigmenų dėžutės“ dekoravimas, Viešojoje bibliotekoje.

Gegužės 16 d. 10 val. –„Miriorama – judanti panorama“, Kavoliškio bibliotekoje.

Gegužės 17 d. – Informacinis -mokomasis užsiėmimas suaugusiemsModerniųjų technologijų amžiun įžengus", Pandėlio miesto bibliotekoje.

Gegužės 17 d. 10 val. – Tradiciniai pasakų skaitymai su mažaisiais „Skaitau pasaką“, Kavoliškio bibliotekoje.

Gegužės 18 d. 9 val. – Garsiniai skaitymai iš Vytauto V. Lansbergio knygos „Rudnosiukų istorijos“, Kavoliškio bibliotekoje.

Gegužės 26 d. –  Tarptautinis „Poezijos pavasaris 2017“ Rokiškio krašte:

14 val. – Tradicijos ir autentika liaudies kūrėjų –  Lionginio Šepkos ir Pauliaus Širvio  buvimu paženklintame  krašte –  Pandėlio miesto bibliotekoje.

18 val. – Gurmaniška kūrybos puota  kavinėje „Senas grafas“, Nepriklausomybės a. 6, Rokiškis.

 Gegužės 30 d. 12 val. – Spektaklis „Šuniškos istorijos“, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

 

PARODOS

05.01-05.04– Spaudinių paroda „Išeivijos poetą Praną Kozulį prisimenant (100-osioms g. m.)”, Viešojoje bibliotekoje.

05.01-05.04 – Spaudinių paroda „Moteris iš gintaro labirintų (Aldonai Varnienei – 85)”, Viešojoje bibliotekoje.

05.01-05.15Knygų paroda „Knyga – vartai į pasaulį“, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

05.01-05.20 – Kauno dailės gimnazijos mokinių projektas „Žaidžiu vaizdu ir žodžiu”.

05.01-05.30 –  Spaudinių paroda „Oskaras Milašius- lietuvių kilmės prancūzų poetas, prozininkas, skirta 140- osioms gimimo metinėms“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

05.01-05.30 –  Spaudinių paroda „Ar vingri kalbos gaida“ skirta lietuvių kalbos kultūros metams, Pandėlio miesto bibliotekoje.

05.01-05.30 –  Kūrybos darbų iš tarptautinio Justino Vienožinskio vardo dailės plenero Obeliuose paroda „Tik tapyba“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

05.01-05.30 –  Lailūnų kaimo moterų darbų paroda „Lėlės –pasipuošusios stilizuotais tautiniais kostiumais“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

05.01-05.31 – Spaudinių paroda „Poetai Motinoms...", skirta Motinos dienai, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

05.01-05.31 – Informacinis stendas „Gegužės 9-oji – Europos diena“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

05.01-05.31 – Bajorų močiučių: Stefanijos Čypienės ir Tamaros Zolbienės kūrybinių darbų paroda "Rankdarbiai - lyg sunertos prabėgusio gyvenimo mintys", Bajorų kaimo bibliotekoje.

05.02-05.20 –  Spaudinių paroda „Esi tik viena“ (Motina grožinės literatūros kūriniuose),  Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

05.02-05.20Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta spaudinių paroda „Kiek žydinčios saulės, bemiegių naktų“ , poetui, prozininkui, dramaturgui, vaikų literatūros kūrėjui Vytautui V. Landsbergiui – 55, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

05.02-05.31 – Spaudinių paroda vaikams "Mamyte, kiek daug švelnumo, gerumo ir jėgos sutelpa Tavo širdutėje", skirta Motinos dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

05.02-05.31Spaudinių parodaGimtajai kalbai paskirtas gyvenimas“ , lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

05.03-05.31 – Spaudinių paroda „Atvirumas ir plėtra – iššūkiai Europai“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

05.03-05.30 – Rokiškio L/D „Pumpurėlis“ vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Vaikų kurti žaislai“, VB Renginių svetainėje.

05.04-05.17Spaudinių paroda „Nobelio literatūros premijos laureatų kūriniai“, Viešojoje bibliotekoje.

05.04-05.17Spaudinių paroda „Kelionės, atostogos, įspūdžiai“, Viešojoje bibliotekoje.

05.04-05.17Spaudinių paroda „Ar viską žžinome apie Europą?“, Viešojoje bibliotekoje.

05.04-05.31 Spaudinių paroda „Žmogus lieka žmogumi“ – Jonui Avyžiui, rašytojui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui – 95 m., Kavoliškio bibliotekoje.

05.16-05.31 – Onos Piletkienės ir Danutės Varnienės kurti atvirukai "Šeimos žiedai", skirta Tarptautinei šeimos dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

 05.18-05.31 – Spaudinių paroda „Taip lėtai lėtai, kaip filme būna“ – Vytautui V. Lansbergiui – poetui, prozininkui, dramaturgui, vaikų literatūros kūrėjui – 55 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

05.19- 05.31 – Spaudinių paroda „Kultūrų sankryžoje“ – pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

05.18-05.31Spaudinių paroda „Rokiškio krašto garbės pilietis, kraštotyrininkas Venantas Petras Mačiekus (80-osioms g. m.)”, Viešojoje bibliotekoje.

05.09-05.31 – Spaudinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

05.15-05.31 – Spaudinių paroda „Lengviausia žvelgti nuo medžio viršūnės“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, vaikų literatūros kūrėjo Vytauto V. Landsbergio 55 – osioms gimimo metinėms, VB Vaikų ir jaunimo skyriuje.

05.18-05.31Lauros Polikevičienės rankdarbių paroda, Viešojoje bibliotekoje.

05.28-05.31 –Spaudinių paroda „Poetas, filosofas, mistikas. Oskaras Milašius- meilės poezijos aristokratas“, poeto 140-sioms gimimo metinėms, Kriaunų kaimo bibliotekoje.

2017 m. BALANDŽIO   MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Balandžio  4, 6, 13, 20, 27 d. 10 – 13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai,  VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 4 d. 10 val. –  Rytmetis „Tapsiu rašytoju. Sukursiu savo knygelę“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 4 d. 13 val. –  Šventė Tarptautinei vaikų knygos dienai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 4 d. 14 val. –  Parodos  „Tautinis kostiumas – vietovės, regiono ir tautos simbolis“ pristatymas ir pokalbis apie Reformaciją, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 4 d. 13 val.Garsinis skaitymas vaikams, skirtas Ievos Simonaitytės metams, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus mokykloje, organizatoriai – Laibgalių kaimo biblioteka.

Balandžio 5 d. 13 val. –  Varžytuvės „Knygius  2017“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 6,13, 20, 27 d.   10-13 val.–  Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 6 d. 19 val.– Rokiškio raj, Bajorų kultūros centro mėgėjų teatro "Šnekutis" spektaklis  "Pabezdėk pa jazminais", pagal D.Čepauskaitės "Pupas". Režisieriai - Bajorų lėlių teatro "ČIŽ" komanda, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Balandžio 7 d. 14 val.Popietė pasaulinei sveikatos dienai„Sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos viskas - niekas“, Kavoliškio bibliotekoje.

Balandžio 8 d. 11 val. – Edukacija „Riedėk, riedėk margti!“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Balandžio 12 d. 14 val.  – Tradiciniai pasakų skaitymai su mažaisiais, Kavoliškio bibliotekoje.

Balandžio 13 d. 12 val. – Edukacinis užsiėmimas ,,Velykinių margučių margumynai", Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 14 d. 15 val. – VB vaikų ir jaunimo skyriaus edukacinė programa vaikams „Miriorama – judanti knygos panorama“ ir pokalbis apie biblioteką, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 22 d. – Pavasario šventė Martynonių kaimo bibliotekoje.

Balandžio 22 d. 10 val. – Akcija - talka „Tikrai darom" Sėlynės bibliotekos aplinkai gražinti.

Balandžio  24-30 d. Nacionalinė bibliotekų savaitė –  #tuesibiblioteka – Tu esi biblioteka. Tu gali ją keisti. Kurkime biblioteką kartu.

Balandžio 24-30 d. –  ,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam, bet tu gali ją keisti”, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 d. –  Animacinių filmų demonstravimas bei garsinių skaitymai vaikams, Juodupės mstl. bibliotekoje.

Balandžio 25 d. 1030 val. – Garsinių knygų pristatymas Rokiškio Šv. Mato parapijos senelių globos namuose.

Balandžio 25 d. 15 val. – Rašinio konkurso „Laiškas Bibliotekininkui“ aptarimas, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

Balandžio 25 d. 15 val. – Pokalbis "Knyga, internetas ir aš", Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Balandžio 25 d. 15 val. – Edukacinis užsiėmimas, kurio metu bus gaminami skirtukai knygoms.  Skirtukai bus įteikti  bibliotekos lankytojams  Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Duokiškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 15 val. –   Lietuvių literatūros klasikos kūriniai elektroninėje erdvėje. E. skaityklių pristatymas,  viešojoje bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. – Popietė suaugusiems „Skaitymas – didelis malonumas kultūringam žmogui“, Kavoliškio bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 10 val. – Rytmetys "Tu esi BIBLIOTEKA", Salų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. –  popietė ,,Kaip informacinės technologijos keičia mūsų gyvenimą“, Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. –  „Auksinės rankelės“- edukacinė medelių iš karoliukų vėrimo pamoka su Židre Skaburskiene, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 12 val.Edukacija ,,Plunksna rašalu prabyla", Obelių miesto bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. – Popietė ,,Kaip informacinės technologijos keičia mūsų gyvenimą“, Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. – Popietė - pokalbis prie arbatos puodelio "Knygos mano draugės“, Panemunio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 26 d. 14 val. – Edukacinė medelių iš karoliukų vėrimo pamoka su Židre Skaburskiene  „Auksinės rankelės“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 26/28 d.Pašnekesiai prie arbatos „Aš esu biblioteka! Ji tokia koks esu aš!“ (bibliotekos lankytojų mintys apie šiuolaikinę biblioteką ir kokia ji galėtų būti?), Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 12 val. – Ekspedicija „Dailininkų dinastija. Alfredo Riomerio 185-osioms g. metinėms“ , organizatoriai – Kriaunų kaimo biblioteka.

Balandžio 27 d. 16 val. – „Valanda baltame kambaryje". Susitikimas su matematike, rašytoja, poete Luana Mas (Ana Lu), Viešojoje bibliotekoje.

Balandžio 27 d. 17 val. – Sėlynės bibliotekos bičiulių išvyka į Bajorų biblioteką ir lėlių namus.

Balandžio 28 d. 10 val. –  Edukacija visiems, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 15 val. – Susitikimas literatūrinėje arbatinėje „Biblioteka jaunimui“, VB Renginių svetainėje.

Balandžio 28 d. 11 val. – Informacinis mokomasis užsiėmimas suaugusiems „Virtuali kelionė po Lietuvos piliakalnius“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 11 val. – Edukacinė valandėlė vaikams "Svajonių biblioteka". Susitikimas su Pandėlio pagrindinės mokyklos 1 klasės mokiniais, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 11 val. – Informacinis mokomasis užsiėmimas suaugusiems  „Virtuali kelionė po Lietuvos piliakalnius, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 28 d. (visą dieną)  Individualūs kompiuterinio raštingumo mokymai „Skaitau spaudą internete“ , Bajorų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 28 d. – bibliotekos lankytojų supažindinimas su bibliotekos elektroninėmis paslaugomis, individualus kompiuterinio raštingumo mokymas, Jūžintų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 14 val.– Panemunėlio glžk. st. bibliotekos bičiulių sambūris – "Kuriantiems biblioteką kartu", Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 1530 val.  –  Popietė „Knyga - mus jungiantis tiltas", knygos mylėtojų pagerbimas, Kazliškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 28 d. 16 val. –  Rokiškio literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ pristatymas. Dalyvauja Dainora Mineikienė, Alina Valantinavičienė, Algirdas Paliūnis ir kiti.

Balandžio 28 d.  – Kamajų seniūnijos bibliotekininkių išvyka į Juodupės ir Onuškio bibliotekas.

Balandžio 28 d. –  susitikimas - popietė „Tavo, mano, mūsų biblioteka su Kamajų seniūnijos bibliotekininkėmis, Onuškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 29 d. 15 val. – Popietė vaikams ,,Versi knygos lapus ir stebuklai pabus“, Ragelių kaimo bibliotekoje.

Balandžio 29 d. – Plakato „Statome svajonių biblioteką“ kūrimas ir ekspozicija (klubo „Darbščiosios rankelėsė idėja“), Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Balandžio 29 d. – Renginys „Laiškas bibliotekininkui“ 4-6 kl. moksleiviams, Kamajų mstl. bibliotekoje.

Balandžio 29 d. 12 val. – Pokalbis „Kuriame malonią bendravimo aplinką“ ir skaitytojų apdovanojimas, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 – „Sustabdytos akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“, Onuškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 – Spaudinių paroda „Čia gyvena knygos“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 Spaudinių paroda „Tu esi biblioteka“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 – Foto nuotraukų paroda „Salų bibliotekos ir Salų kaimo bendruomenės gyvenimo akimirkos“, Salų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 Vaikų piešinių paroda „Mylimiausios knygos herojus“, Panemunio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 24-30 d. – Fotografijų paroda  „Sustabdytos akimirkos iš bibliotekos gyvenimo“, Onuškio kaimo bibliotekoje.

Balandžio 25,29 d. – Kompiuteriniai  mokymai – PICASO programa,  Lukštų kaimo bibliotekoje.

Balandžio 25,28 d. – Kompiuterinio raštingumo pamokos, Gediškių kaimo bibliotekoje

AKCIJOS

Balandžio 25 d. AKCIJA „IR TU BŪK BIBLIOTEKA“ –  Tapk bibliotekos skaitytoju, įsigyk skaitytojo pažymėjimą nemokamai,  Viešojoje ir visose rajono bibliotekose.

,,Perskaitei žurnalą - pasidalink su kitais", Panemunėlio mstl. bibliotekoje.

"Perskaičiau - dovanoju", Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

 „Sugrįžkite knygos paklydėlės“ , Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

„Padovanok savo bibliotekai naują knygą“, Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Atvirų durų dienos „Atraskite iš naujo savąją biblioteką, Panemunio kaimo bibliotekoje.

„Padovanok savo bibliotekai perskaitytą naują knygą, žurnalą", Jūžintų kaimo bibliotekoje.

„Būk bibliotekoje“– skatinti miesto bendruomenę naudotis bibliotekos paslaugomis, telkti bendruomenę bibliotekoje, didinti skaitomumą, naudojant informacines technologijas, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 25 d. –  „Keičiu biblioteką - skolininkams ne!“ (lankymasis pas skolininkus), Aleksandravėlės kaimo biblioteka.

PARODOS

04.01-04.10 – Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mylimiausia pasaka“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

04.01-04.15 – Spaudinių paroda  „Posmai Žemei“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.

04.01-04.24 – Paroda „Tautinis kostiumas – vietovės, regiono ir tautos simbolis“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

04.01-04.30 –Juodupietės Astos Šniokienės tapybos darbų paroda „Svajonės ir fantazijos piešinyje“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

04.01-04.30 – Spaudinių paroda „NATO - saugumo iššūkiai ir galimybės“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

04.01-04.30 – Kaimo moterų rankdarbių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

04.01-04.30 – Spaudinių parodaRomantinių legendų, romanų, apysakų, dramų autorius Antanas Vienuolis - Žukauskas (1882-1957) - 135- osioms gimimo metinėms", Sriubiškių kaimo   bibliotekoje.

04.03-04.30 – Dailininkių  Aušros Viduolienės ir Dalios Sutkuvienės tapybos darbų paroda „Deivės“, VB Renginių svetainėje.

04.05-04.30 – Spaudinių paroda „Nė vienas nebuvo pagailėtas“ – Romualdui Lankauskui, prozininkui, dramaturgui, dailininkui – 85 m., Kavoliškio bibliotekoje.

04.04-04.28 – Spaudinių paroda „Išeivijos poetą Praną Kozulį prisimenant (100-osioms g. m.)”, VB periodikos skaitykloje.

04.06-04.28–  Spaudinių paroda „Moteris iš gintaro labirintų (Aldonai Varnienei – 85)”, VB periodikos skaitykloje.

04.06-04.28 –Kūrybos darbų paroda, skirta Velykoms, VB periodikos skaitykloje.

04.04-04.30 –  Spaudinių paroda ir sveikos mitybos pamokėlės "Sveikos mitybos vadovas", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

04.07-04.30 – Spaudinių paroda „Sveikata – brangiausias turtas“ – pasaulinei sveikatos dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

04.07-04.30 – Spaudinių paroda „Iki paskutinio siūlelio iščiupinėsiu kitą šalį“ – Antanui Vienuoliui (Žukauskui) – rašytojui, prozininkui, dramaturgui 135 m., Kavoliškio bibliotekoje.

rašytojui, prozininkui, dramaturgui 135 m., Kavoliškio bibliotekoje.

04.10-04.30 – Tik tapyba“, darbai iš tarptautinio Justino Vienožinskio vardo dailės plenero Obeliuose, Pandėlio miesto miesto bibliotekoje.

04.10-04.30  – Pandėlietės Danės Daugelienės rištų verbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.

04.10-04.30 – Spaudinių parodaLietuvos liaudies rašytojui Antanui Vienuoliui – 135“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

 

04.10-04.30 – Pandėlio pradinės mokyklos  I klasės vaikų piešinių paroda „Pavasario džiaugsmai“ , Pandėlio miesto bibliotekoje.

04.11-04.25 – Spaudinių paroda  Šventų Velykų belaukiant“, Kavoliškio bibliotekoje.

04.12-04.30 –  „Suskambo  Velykų varpai sidabriniai“, VB  vaikų ir jaunimo skyriuje.

04.14-04.29 –  Spaudinių paroda „Bundančio pavasario spalvos“, skirta Šv. Velykoms, Bajorų kaimo bibliotekoje.

04.15-04.30 –  Knygų paroda „Knyga – vartai į pasaulį“, VB  vaikų ir jaunimo skyriuje.

04.13-04.30 – Velykinė vaikų darbų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

04.21-04.30 – Spaudinių paroda „Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai“, Kavoliškio bibliotekoje.

04.22– Margučių paroda „Margas, margas, margučiukas..." –Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

04.25-04.30 – Spaudinių paroda „Kazys Pranas Inčiūra (Rokiškio raj. Ažušiekščio km.) mažai žinomas mūsų krašto  poetas, vertėjas...“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

04.25-04.30 – Bajorų močiučių: Stefanijos Čypienės ir Tamaros Zolbienės kūrybinių darbų paroda „Rankdarbiai – lyg sunertos prabėgusio gyvenimo mintys“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

 

 

2017 m. KOVO   MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Kovo 1 d. 14 val. – Grožis paprastume....edukacija (margučių puošyba kitaip), Kavoliškio bibliotekoje.

Kovo 3 d. 16 val. –Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos   Projekto „Literatūros ir kino dienos Bibliotekoje VIII“ renginys. Paulius Šironas (Poezijos pavasario skaitovas ir laureatas) pristato Kazio Bradūno kūrybą (Kaziui Bradūnui 100), viešojoje bibliotekoje.

Kovo 02; 09; 16; 23; 30 d. 10 – 13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 8 d. 19 val.Kazliškio kultūros namų spektaklis. Komedija „Gerosios moterėlės" pagal V.Kastanauskienę. Režisierė Svetlana Šerepkienė, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Kovo 9 d. 12 val. – Rytmetis „Mano kelias į gražią kalbą“ Knygų klubo mažiesiems dalyviams, vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 10 d. 18 val. – „Protų mūšis“ skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui ir Lietuvių kalbos kultūros metams, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Kovo 9-16, 14 val. – Diskusija - siužetinių vaizdų peržiūra: „Avyčių gyvenimas“, „Pačiupk bananą“, Diskusija - siužetinių vaizdų peržiūra: „Avyčių gyvenimas“, „Pačiupk bananą“, vaikų ir jaunimo skyriuje.

Kovo 11 d. 12 val. –Popietė „Kas ta Lietuva ...Na kas, kas?", Martynonių kaimo bibliotekoje.

Kovo 15 d. 10 val. – Rytmetis  ,,Skaitau pasaką“ – tradiciniai pasakų skaitymai mažiesiems, Kavoliškio bibliotekoje.

Kovo 17 d. 16 val. – LR Seimo nario, istoriko, publicisto  ArvydoAnušausko knygos „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“ pristatymas, viešojoje bibliotekoje.

Kovo 21 d. 10 val. – Popietė su vaikais ,,Knygnešiai teneša šviesą“, Kavoliškio bibliotekoje.

Kovo 21 d. 1530 val. – Literatūriniai skaitymai „Širdis pilna lietuviškų žodžių“, Renginių svetainėje.

Kovo 22 d. 11val. – Poezijos rytmetys „Apie gimtinės poeziją" skirtas tarptautinei poezijos dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Kovo 22 d. 14 val. – Popietė suaugusiais ,,Vanduo – tai gyvybė“ – pasaulinei vandens dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

Kovo 29 d. 15 val. - Edukacinė programa "mano margutis", Žiobiškio kaimo bibliotkekoje.

Kovo 30 d. 10-13 val. – Diskusija „Skirtingi , bet draugai“, skirta veiksmo savaitei „Be patyčių 2017“, vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lietuvių kalbos dienoms:

Kovo 10 d. viešojoje bibliotekoje:

1530 val. – Skaitovų konkursas „Kalba gimtoji lūposna įdėta,

1630 val. – Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Tegul skamba lietuviškos dainos“: mamų ir dukrų kvartetas  (Gotlybiškiai, Šakių r.) – Violeta Simonavičienė, Kotryna Simonavičiūtė, Aušrinė Janulaitytė ir Skirmutė Janulaitienė.

Kovo 1-16 d. – mobili paroda „Mažos tautos didi kalba“, viešojoje bibliotekoje.

Kovo 18 d. 14 val. – Keliuotiškos Juozinės: Monospektaklis „Akių sunka“. Atlikėjas – Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, viešojoje bibliotekoje.

PARODOS

03.01-03.17 – Spaudinių paroda „Mažyti gaublio lopinėli“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.01-03.20 – Jūratės Pilkauskienės kūrybos darbų paroda „Mezginių paslaptys“, vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.01-03.20 Erminos Jasiūnaitės (Pandėlio g-ja, ) darbų paroda „Meilė moliui“ Suvainiškio kaimo bibliotekoje .

03.01-03.30Kaimo moterų sukurtų lėlių paroda (Sumodeliuoti tautiniai drabužiai), Martynonių kaimo bibliotekoje.

03.01-03.30 – spaudinių paroda "Lietuva ir knyga buvo jų meilė", skirta Knygnešio dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

03.01-03.30Spaudinių paroda „Išvarykim žiemą“, skirta Užgavėnėms, vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.01-03.30  Spaudinių paroda „Vilioja realybė“ -Algimantas Zurba – prozininkas, publicistas -75, Suvainiškio kaimo bibliotekoje

03.02-03.30 – VšĮ „Jaunimo centras“ Dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Nuo - iki“, Renginių svetainėje.

03.02-04.10 – Obelių savarankiško Gyvenimo namų gyventojo „Eduardo Baltrušaičio paveikslėliai“, skirti kovo 11-ajai paminėti, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

03.07-03.30 – Spaudinių paroda „NATO - saugumo iššūkiai ir galimybės“,VB Europos sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

03.08-03.31 – Spaudinių paroda ,,Raudoniems saulėlydžiams begęstant“ – Šatrijos Raganai – rašytojai, prozininkei, vertėjai, pedagogei – 140 m., Kavoliškio bibliotekoje.

03.08-03.31 – Spaudinių paroda „Laisvės troškimas, išlaisvinęs svajones", skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

03.10-03.20Spaudinių paroda„Kodėl akyse taip šviesu“ skirta kovo 11-jai, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

03.13-03.30 – Spaudinių paroda „Posmai Žemei“, vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.14-03.31 – Spaudinių paroda „Tautinis kostiumas - vietovės, regiono ir tautos simbolis", skirta tautinio kostiumo metams, Spaudinių paroda „Laisvės troškimas, išlaisvinęs svajones", skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 03 08-31

03.15-03.31 – Spaudinių paroda ,,Jie mums nešė šviesą“ – knygnešio dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

03.15-03.30 – Spaudinių paroda Ievos Simonaitytės metams – „Jau lazdą padėjau - kelionė baigta, Martynonių kaimo bibliotekoje.

03.20-03.30 – Ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų paroda „Mes iš pasakų“, vaikų ir jaunimo skyriuje.

03.20-03.31 – Spaudinių paroda „Aš-moteris“, Rokiškio miesto bibliotekoje.

03.20-03.31 – Mezgėjos Jūratės Pilkauskienės kūrybinių darbų paroda " Mezginių paslaptys", Rokiškio miesto bibliotekoje.

03.20 -03.31 –  Gintos Mickūnaitės akvarelių paroda „Ieškojimai", Rokiškio miesto bibliotekoje.

03.22-03.31 – Piešinių konkursas „Pieštuko eskizai", skirtas tarptautinei vaikų knygos dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

2017 m. VASARIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Vasario 1 d.11 val. – Rytmetys ,,Labas, BIBLIOTEKA“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 1 d. 15 val. – Ievos Simonaitytės metams: „Aukštųjų Šimonių likimas“ – popietė, knygos aptarimas, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 3 d. 11 val. – Popietė su vaikais „Duonelė mūsų – ji šventa“ – Šv. Agotos dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 8 d. 16 val. – Popietė su knygos mylėtojais ,,Renkame populiariausią 2016 m. knygą", Antanašės kaimo bibliotekoje.

Vasario 8 dieną 14 val. – Edukacinė popietė  „Akmeninė gėlė" , Pandėlio miesto bibliotekoje.

Vasario 9,23 d. 10 – 13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 2 d. 10-13 val. – Renkame „Geriausią Metų knygą vaikams“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 9 d. 14 val. – Diskusija „Sumanus, atsakingas vartotojas“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 10 d. 11 val. – Rytmetis  „Žinau, jos vardas -Lietuva"  (kartu su pradinės mokyklos pirmokais), Pandėlio miesto bibliotekoje.

Vasario 11 d. 12 val. – Popietė „Duona, kad ir juoda, bet stiprybės duoda", Martynonių kaimo bibliotekoje.

Vasario 11d. 11 val.Edukaciniai užsiėmimai „Riškim juostą tautinę-aukštaitišką“ (vad. tautodailininkė V. Leščiova) Salų bibliotekoje.

Vasario 11 d. 12 val.  – Filmukų ,,Ar esi saugus internete" (vaikams) peržiūra, Antanašės kaimo bibliotekoje.

Vasario 13-16 d. – Kriaunų kaimo bibliotekos akcija „Drabužis-tapatybės ženklas“ : ateik į mokyklą, į šventę pasipuošęs.

Vasario 13 d. 10 val. – Edukacinis užsiėmimas “Sukurkime gėlę iš odos“, viešojoje bibliotekoje.

Vasario 14 d. 14 val. – Edukaciniai užsiėmimai „Atverkime fantazijos skrynią“ , Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 15 d.   – Diskusija „Aš už saugesnį internetą" , Pandėlio miesto bibliotekoje

Vasario 15 d. 10 val. – Tradiciniai pasakų skaitymai su mažaisiais „Skaitau pasaką“, Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 15 d. 15 val. – Muzikinė popietė „Laisvė-tai kai kas daugiau“, Obelių miesto bibliotekoje.

Vasario 16 d. 11 val. – LLKS deklaracijos signataro Leonardo Grigonio paminklo atidengimo pirmųjų metinių paminėjimas Sėlynėje: gėlių prie paminklo L.Grigoniui padėjimas, šaulio priesaika, filmo apie paminklo atidengimą 2016. metų vasario 16 dieną demonstravimas, Rokiškio krašto muziejaus darbuotojų istorinės video medžiagos pateikimas apie Leonardo Grigonio gimimo vietą, Edukacinė programa ir Fotoakimirkų parodos „Leonardą Grigonį prisimenant“ pristatymas (pristato vyresn. bibliotekininkė Renata Baltrūnienė).

Vasario 21 d. – Rajoninio rašinio konkurso „Laiškas bibliotekininkui“ paskelbimas.

Vasario 21 d. 10 val. – Rytmetis „Mes iš knygų“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 24 d. 13 val. – Rokiškio Rudolfo Lymano Muzikos Mokyklos mokinių koncertas, „Per pasaulį keliauja žmogus“ – Bernardui Brazdžioniui – poetui, literatūros kritikui – 110 m., Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 26 d. – Popietė „Užgavėnių linksmybės“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

Vasario 28 d. 16 val. – Edukacinis renginys ,,Užgavėnių tradiciniai papročiai" ir kraštietės kūrėjos Gražinos Pitrėnienės rašinio, dalyvavusio Rašinio konkurse ,,Laiškas Lietuvių kalbai" pristatymas skaitytojams, Antanašės kaimo bibliotekoje.

Knygos mylėtojų klubo įkūrimas VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

 

Vasario mėnesio renginiai, skirti LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS (Vasario 16-kovo 11d.)

Vasario 1 d. 12 val. – Popietė - rašinys „Laiškas lietuvių kalbai", Kavoliškio bibliotekoje.

Vasario 1-16 d. – Akcija „Skaitytojai, padėkite kurti skanią kalbą“. Dalyvavimas konkursuose : Skaitytojai, neužmirškime savo kalbos – rašom!" (nacionalinio  Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom 2017" , Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos konkursas „Laiškas lietuvių kalbai“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Vasario 16 d. 14 val. – Konkursas „Kalbos pipirai“ , Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

Vasario 9,10,15,17 d. 10-13 val. – Renginių ciklas „Mano gražiausių žodžių skrynelė“, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 17 d. 16 val.Literatūrinė-muzikinė akcija „Apkabinkime lietuvišką žodį“:

Rašinio konkurso „Laiškas lietuvių kalbai” pristatymas. Lietuviško žodžio archaika ir dabartis: krivis GEDIMININAS ŽILYS. grupės „Skylė“ bosistas, folkloro, postfolkroko, ir word music grupės „Atalyja“, jungiančios archajiškąjį lietuvių folklorą su roko, džiazo, indų muzikos elementais ir išraiškos priemonėmis,   įkūrėjas, dainininkas, bosine gitara ir kanklėmis grojantis bei šios grupės daugelio atliekamų kompozicijų autorius. Smulkmenų meistras RIČARDAS ŠILEIKA , kurio kūryba gimsta iš kasdienybės detalių, kurias gali atrasti supakuotas mažuose maišeliuose, „užvakuotas“ stiklainiuose ar eksponuojamas degtukų dėžutėse, užfiksuotas nuotraukose ar surašytas atvirlaiškiuose.

Vasario 16 – kovo 11d. – Mobili paroda „Mažos tautos didelė kalba“, viešojoje bibliotekoje.

Vasario 21 d.15 val.Tradicinė literatūros ir muzikos popietė „Didelis iki žvaigždžių išaugęs lietuviškas žodis“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Vasario 21 d. 15 val.   – Popietė-viktorina su vaikais „Žodis, kalba ir knyga – visada greta“, Kavoliškio filiale.

Vasario 22 d. 1430 val. -"Rašom. Dailyraštis.", skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Vasario 23 d. – Garsinis skaitymas vaikams „Atverkim kalbos lobių knygą“, Juodupės mstl.filiale.

Vasario 24 d. 16 val.Anykščių kultūros centro teatro spektaklis St. Mrožeko „Emigrantai“ (rež. J. Buziliauskas). Vaidina: Linas Pauliukas, Jonas Buziliauskas viešojoje bibliotekoje.

Vasario 28 d. 17 val. –garsinis M.Mažvydo lietuviškos katekizmo pratarmės skaitymas  „Knygieles pačias byla lietuvinikupm ir žemaičiump", skirtas tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

PARODOS

02.01-02.09 – Spaudinių paroda „Laisvės liepsna“, Laisvės gynėjų dienai, viešojoje bibliotekoje.

02.01-02.09– Artūro Rimkevičiaus fotoakimirkų paroda, skirta Sausio 13-ajai, viešojoje bibliotekoje.

02.01-02.15 – Rokiškio l/d „Varpelis“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Prakalbinkim molį“.

02.01-02.15 - Spaudinių paroda „Likimas – būti rašytoja“, Ievai Simonaitytei atminti, Kriaunų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.13 – Spaudinių paroda „Karikatūros meistras...“, kraštiečio Rimanto Dovydėno 60-mečiui, Pandėlio miesto bibliotekoje.

02.01-02.20 – Spaudinių paroda „unikalūs ir talentingi rašytojai“ , I.Simonaitytei-120, V.Krėvei-135, J,.Avyžiui-95, K.Sajai-85, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

02.01-02.25 – Spaudinių paroda „Vaikystės prisiminimai sugulę į knygų puslapius", vaikų rašytojui Vytautui Račickui – 65, Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.10Spaudinių paroda „Mūsų duona kasdieninė“ Šv. Agotos, Duonos dienai, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

02.01-02.21 – Loretos Šakalienės (Panevėžys) gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos" , Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.21 – Spaudinių paroda „Pagavęs saulės juoką...", Algimantui Zurbai – 75, Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.21 – Spaudinių paroda „Vasario 16-oji – šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią ir viltį", skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.21 – Spaudinių paroda vaikams „Visas kiemas kvepia, bet pavasaris dar slepias", skirta Užgavėnėms, Bajorų kaimo bibliotekoje.

02.01-02.15 – Spaudinių paroda „Kai uodas čiaudėjo“Albinui Žukauskui – poetui, prozininkui, vertėjui, vaikų literatūros kūrėjui, Kavoliškio bibliotekoje.

02.01-02.20 – Spaudinių paroda Ievos Simonaitytės metams: „...o buvo taip...“ – rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai – 120 m., Kavoliškio bibliotekoje.

02.01-02.25 – Spaudinių parodaAš rašau tai, kas iki skausmo išgyventa", skirta rašytojai autobiografinių apsakymų ir romanų kūrėjai Ievai Simonaitytei (120 –osioms g.metinėms), Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 –Audronės Užtupienės (Kupiškio raj. Alizava) kūrybos darbų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Kraštiečio  Petro Rimkevičiaus 175 gim metinems  "Artimas  ir tolimas  kraštietis  poetas, kunigas", Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Karolinos Kazanavičiūtes  (Pandėlio sen. Jonavos km.) piešiniu paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 – Spaudinių paroda „Artimas  ir tolimas – kraštietis  poetas, kunigas", Petro Rimkevičiaus 175 gimimo metinėms, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.01-02.28 –  Karolinos Kazanavičiūtės  (Pandėlio sen. Jonavos km.) piešinių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.03-02.17„Verkia duonelė tinginio valgoma“ – Šv. Agota, duonos diena. Spaudinių paroda, Kavoliškio bibliotekoje.

02.03-02.28Židrės Skaburskienės  medelių darytų iš karoliukų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.

02.08-02.28Spaudinių paroda Iš ciklo „Tėvynė Lietuva – šalelė mylima“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

02.08-02.22 – Spaudinių paroda „Paglostyk vėją“ Algimantui Zurbai – prozininkui, publicistui – 75 m., Kavoliškio bibliotekoje.

02.10-02.28 – Spaudinių paroda Valstybės  atkūrimo dienai: „Lietuva –  ugnis, kurią kūrenam ir kurioje sudegsime  visi” (J.Strielkūnas), Martynonių kaimo bibliotekoje.

02.11-02.28 – Knygų paroda ,,Laisvė Lietuvai-meilė kalbai", Antanašės kaimo bibliotekoje.

02.11- 02.28 – Ardrianos Stašelytės (6 m.) piešinių parodėlė ,,Piešiu Lietuvą", Antanašės kaimo bibliotekoje.

02.13-02.28Spaudinių paroda „Per pasaulį keliauja žmogus“ – Bernardui Brazdžioniui – poetui, literatūros kritikui – 110 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

02.15-02.28Spaudinių paroda „Išvarykim žiemą“, skirta Užgavėnėms, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

02.17-02.28 – Kauno dailės gimnazijos mokinių, kūrybinių darbų paroda, viešojoje bibliotekoje.

02.17-02.28Spaudinių paroda „Žymiausi Lietuvos kalbininkai‘, Jūžintų kaimo bibliotekoje.

02.20-02.28 – Jūratės Pilkauskienės kūrybos darbų paroda „Mezginių paslaptys“, VB Renginių svetainėje.

02.21-02.28– Spaudinių paroda „Didžiausia tautos dovana yra kalba“, Juodupės mstl. bibliotekoje.

02.24-02.28Spaudinių paroda „Neskaitykite gerų knygų, skaitykite geriausias“ – Viktorui Hugo - prancūzų rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui – 215 m. , Kavoliškio bibliotekoje.

2017 m. SAUSIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Sausio 3-28 d.   – Garsiniai V.Rašicko pasakų skaitymai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Sausio 5,12,19, 26 d.  10 – 13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Sausio 10 d. 16 val. – Susitikimas su romano „Imperatoriaus meilužė“ (apie Sofijos Tyzenhauzaitės, Rokiškio grafo Ignacijaus Tyzenhauzo dukros ir   Rusijos imperatoriaus Aleksandro I meilę) autore Gina Viliūne, viešojoje bibliotekoje.

Sausio 12,19 d. d. 10-13 val.– Literatūrinė priešpietė Renkame „Geriausią Metų knygą vaikams“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Sausio 11,13,18,20,25, 27 d. 9 - 12 val. – Rytmetis Iš ciklo „Aš žaidžiu biblioteką“. Susipažįstame su Metų knygomis vaikams, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Sausio 12 d. 14 val. – Rimanto Šavelio knygos Rimantui Šaveliui – prozininkui 75 m Tadas Blinda” aptarimas, Kavoliškio bibliotekoje.

Sausio 18 d. 10 val. – Tradiciniai skaitymai mažiesiems (rytmetys), Kavoliškio bibliotekoje.


PARODOS

01.01-01.05 – Rajono bibliotekininkių kūrybos darbų paroda, viešojoje bibliotekoje.

01.01-01.20 – Onos Žemaitienės  darbai iš cemento „Akmeninis rudens lapas", Pandėlio miesto bibliotekoje.

01.01-01.20 – Verutės Kairienės paveikslai iš plunksnų ir Daivos Lukošiūnienės darbai, Pandėlio miesto bibliotekoje.

01.01-01.30 – Pandėlio UDC dailės studijos  darbai iš molio, Pandėlio miesto bibliotekoje.

01.01-01.10 – Spaudinių paroda „Skamba Kalėdų varpeliai“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

01.03-01.17 – Spaudinių paroda „Vytautui Račickui – prozininkui, redaktoriui, vaikų rašytojui – 65 m.“, Kavoliškio bibliotekoje.

01.04-01.31 – Spaudinių paroda „Vaikystės prisiminimai sugulę į knygų puslapius", vaikų rašytojui Vytautui Račickui, Bajorų kaimo bibliotekoje.

01.04-01.31 – Spaudinių paroda „Vaikystės prisiminimai sugulę į knygų puslapius", vaikų rašytojui Vytautui Račickui, Bajorų kaimo bibliotekoje.

01.05-01.19 –Spaudinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai, viešojoje bibliotekoje.

01.05-01.31 – Spaudinių paroda „Iš didelės vaikystės“, skirta prozininko, redaktoriaus, vaikų rašytojo Vytauto Račicko 65 – osioms gimimo metinėms , VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

01.07-01.31 – Menininkės Gintos Mickūnaitės akvarelių paroda „Ieškojimai“, VB Renginių svetainėje.

01.10-01.31 – Spaudinių paroda „Laisvės liepsna“, skirta Laisvės gynėjų dienai, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

01.10-01.31 – Loretos Šakalienės (Panevėžys) gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos", Bajorų kaimo bibliotekoje

01.10-01.30 – Spaudinių paroda „Istorija - praeities liudytoja", skirta Laisvės gynėjų dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.  

01.11-01.31 – Spaudinių paroda „Tėvynė Lietuva – šalelė mylima“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

01.11-01.31 – Spaudinių paroda „Viltis gimusi sausio naktį", skirta Laisvės gynėjų dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

01.13-01.27 – Spaudinių paroda „Atmintis sužvarbusiai nakčiai“ , Laisvės gynėjų dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

01.14-01.31 –Spaudinių paroda „Ieva Simonaitytė – Mažosios Lietuvos etnokultūros metraštininkė“, skirta rašytojos 120- gimimo metinėms, Rokiškio miesto bibliotekoje.

01.21-01.31 – Spaudinių paroda „Rašytoja - turėjusi stiprią girdimąją atmintį žmonių balsams", skirta rašytojai Ievai Simonaitytei, Bajorų kaimo bibliotekoje.

01.22-01.31 – Spaudinių paroda „Kai uodas čiaudėjo“Albinui Žukauskui – poetui, prozininkui, vertėjui, vaikų literatūros kūrėjui, Kavoliškio bibliotekoje.

01.23-01.31 – Spaudinių paroda Ievos Simonaitytės metams: „...o buvo taip...“ – rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai – 120 m., Kavoliškio bibliotekoje.

 

2016 m. GRUODŽIO MĖNUO

RENGINIAI

Gruodžio 1, 8,15,22 d. 10 -13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Gruodžio 7 d. 16 val. – Kraštietės Odetos Bražėnienės knygų „Popierinės užuolaidėlės“ ir „Karpiniai Kalėdoms“pristatymas ir mokymai. Norintieji mokytis karpinių meno turi atsinešti miniatiūrines žirklutes. viešojoje bibliotekoje.

Gruodžio 7, 9, 14, 16 d. 9 -10 val. – Rokiškio m/d „Ąžuoliukas“ ir bibliotekos partnerystės projektas „Susidraugaukime su knygele“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Gruodžio 9 d. 10 val. – Rytmetis „Bibliotekoje gyvena ne tik knygos“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Gruodžio 14 d. 15 val. – Tradiciniai pasakų skaitymai mažiesiems, Kavoliškio bibliotekoje.

Gruodžio 15 d. 15 val. – Susitikimas literatūrinėje arbatinėje, skirtas Tarptautinei arbatos dienai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Visą mėn. - Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

PARODOS


12.01-12.15 – Spaudinių paroda, skirta Tarptautinei arbatos dienai, VB abonemente.

12. 01-12.31 – Kalėdinė kūrybos darbų paroda, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

12.01-12.30 – Spaudinių paroda „Knygos jubiliatės“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

12.01-12.30 – Spaudinių paroda „Mūsų kaimynė – Latvija“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

01.10-01.24 – Spaudinių paroda Pasimatymai su gyvenimu”, Rimantui Šaveliui – prozininkui 75 m., Kavoliškio bibliotekoje.

12.13-12.30 – Loretos Šakalienės gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

         Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos

                         Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpio renginiai

 

Data, laikas Renginys (pavadinimas) Vieta, adresas
2016.11.14-2017.01.06 Akcija „Knygų Kalėdos“. Rajono bibliotekos

Gruodžio1,8,15,22 d. 15 val.

Kalėdiniai skaitymai prie Prakartėlės.

Kriaunų kaimo biblioteka

Gruodžio1 d. 11 val.

Popietė suaugusiems „Piname advento vainiką“. Kamajų mstl. biblioteka

Gruodžio 1-24 d.

„Knygų Kalėdos“: kalėdinių dekoracijų dirbtuvės. Panemunėlio glžk. st. biblioteka

Gruodžio 2 d. 930 val.

Rytmetys ,,Į mažą širdelę ateina Kalėdos".

Obelių miesto biblioteka
Gruodžio 3 d. Edukacinis užsiėmimas „Savo svajones, viltis ir norus supinsim į Advento vainiką“. Lašų kaimo biblioteka

Gruodžio 6 d. 10 val.

Popietė su vaikais. „Baltas angelas su palinkėjimu“, skirta Advento laikotarpiui. Kavoliškio biblioteka

Gruodžio 7 d. 14 val.

Sveikos gyvensenos psichologija“ –susitikimas su psichologe O. Viduoliene. Kavoliškio biblioteka

Gruodžio 7 d. 16 val.

Odetos Bražėnienės knygų „Popierinės užuolaidėlės“ ir „Karpiniai Kalėdoms“ pristatymas ir karpinių meno mokymai.

Viešoji biblioteka, skaitykla

Gruodžio 7 d. 16 val.

„Su puodeliu arbatos“ – tarptautinei arbatos dienai. Popietė su suaugusiais (Knygų aptarimas). Kavoliškio biblioteka

Gruodžio 8 d. 14 val.

Edukacinis užsiėmimas ,,Jau kvepia Kalėdom...“ Juodupės mstl. biblioteka

Gruodžio 8 d. 13 val.

Adventinė popietė „ Laukimo tyloje sustojo laikas...“ Suvainiškio kaimo biblioteka

Gruodžio 9 d. 16 val.

Knygų Kalėdų renginys ,,Knygų Kalėdų kraitė pilnėja“
Muzikinė dovana-koncertas Obelių globos namų vaikučių grupė ,,Kalėdinis Obuoliukas“
Antanašės bibliotekos globėjo kraštiečio Irmanto Kubiliaus pristatymas.
Parodos ,,Kalėdinių atvirukų įvairovė“ pristatymas.

Antanašės kaimo biblioteka

Gruodžio 9 d. 15 val.

Edukacinė, etninė valandėlė ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“. Panemunėlio mstl. biblioteka

Gruodžio 10 d. 10 val.

Edukacinė valandėlė vaikams „Žaislai ir sveikinimai artėjančioms šventėms“ Panemunio biblioteka

Gruodžio 10 d. 10 val

Skaičių pasakos pristatymas vaikams “Jei mėnulis būtų nulis“. Metų knygos vaikams rinkimai. Kalėdinės eglutės puošimas Sėlynės kaimo biblioteka
Gruodžio 10 d. Garsiniai skaitymai „Skaitykime knygą kartu“. Lašų kaimo biblioteka

Gruodžio 10 d. 12 val.

Šventinis renginys visai šeimai „Laukiame Kalėdų“.

VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius.
Partneriai: mamų klubas.

Gruodžio 10-20 d.

Viešnagė pas senolius su Kalėdinėmis dovanomis Martynonių kaimo biblioteka

Gruodžio 12 d.
1030 val.

Popietė vaikams ,,Kalėdų naktį tylią“. Juodupės mstl. biblioteka

Gruodžio 14 d. 15 val.

Edukacinė popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Jūžintų mstl. biblioteka

Gruodžio 14 d. 15 val.

Kalėdinių atvirukų gamyba su leidinio „Magnificat“ redaktore Indre Klimkaite. Kriaunų kaimo biblioteka

Gruodžio 14 d. 930 val.

Garsinis knygos  ,,Pasakojimai po Kalėdų eglute“ skaitymas: Pasiklydusi kalėdinė dovana. Obelių miesto biblioteka

Gruodžio 14 d. 16 val.

Edukacija „Pasigamink Kalėdų vainiką“ Viešoji biblioteka
Gruodžio 14, 16 d.
9-10 val.
Rytmetis „Skaitome ir kuriame kalėdinę pasaką bibliotekoje“ VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
Gruodžio 15 d. 10 val. Edukacinė pamokėlė "Darbeliai iš laikraščių" Panemunio biblioteka

Gruodžio 15 d.
1530 val.

Padėkos vakaras „Susitikimas literatūrinėje arbatinėje“. Rokiškio miesto biblioteka

Gruodžio 15 d. 12 val.

Edukacinė popietė „Nustebink artimuosius“: kalėdinių atvirukų darymas Pandėlio miesto biblioteka

Gruodžio 16d.
1630 val.

Obelių bendruomenės teatro spektaklis „Kurčias žentas“ Viešoji biblioteka

Gruodžio 17 d. 12 val.

Adventiniai skaitiniai. Laibgalių km. biblioteka

Gruodžio 17 d. 17 val.

Eglutės įžiebimas ir vakaronė ,,Įžiebkim Kalėdinę eglutę...“ Didsodės kaimo biblioteka

Gruodžio 17 d. 14 val.

Padėkos šventė "Šviesos diena".

Bajorų kultūros centras,
Bajorų k. biblioteka

Gruodžio 17 d. 14 val.

Vakaronė „Link Šv. Kalėdų“. Čivylių kaimo biblioteka

Gruodžio 18 d.

Akcija ,,Parsinešk Kalėdas į namus“. Eglės šakos puošimas kartu su vaikais bibliotekoje. Obelių miesto biblioteka

Gruodžio 20 d. 13 val.

Adventinė popietė „Kai ateina širdin vėl Kalėdos“. Onuškio bendruomenės namai
Gruodžio 20 d. 16 val. Adventinis vakaras Viešoji biblioteka 

Gruodžio 21 d. 14 val.

Popietė „Šv. Kalėdų ir kūčių valgiai, papročiai ir tradicijos“. Kavoliškio biblioteka

Gruodžio 22 d. 16val.

Bendras Sėlynės ir Rokiškio vaikų renginys „Kalėdų stebuklo belaukiant“ VB Užsienio kalbų skaitykla

Gruodžio 22 d. 14val.

„Žiemos pasaka“- renginys vaikams ir suaugusiems.
Spektaklis „Ledinukas“.

Kamajų kultūros centras ir Kamajų biblioteka

Gruodžio 23 d. 13val.

Kalėdinis sveikinimas „Vienišas žmogus-2016“,   skirtas Šventiesiems Gailestingumo metams. Suvainiškio km. biblioteka ir kultūros centras

Gruodžio 27 d. 13 val.

Kalėdinės eglutės šventė „Sveikas, Kalėdų Seneli“. Suvainiškio bendruomenės namai

Gruodžio 17 d. 12 val.

Edukacinė popietė „ Ne per metus užaugom!“. Kalėdinė dovana skaitytojams (žiedai). Bibliotekų metų uždarymas, Kalėdinės eglutės gamyba. Aleksandravėlės km. bibliotekoje
Gruodžio 22 d. ,,Knygų šiluma“. Popietė – diskusija, skirta ,,Knygų Kalėdoms“. Verksnionių kaimo biblioteka

Gruodžio 26 d. 19 val.

Vakaronė ,,Po Kalėdų žvaigžde“. Panemunėlio mstl. bendruomenės ir bibliotekos renginys.
Gruodžio 26 d. 11val.

Kalėdų senelis atkeliauja  pas vaikučius

Martynonių kaimo biblioteka
Gruodžio 27 d. Tradicinis vaikų, senelių, neįgaliųjų lankymas. Panemunėlio mstl. bendruomenė ir biblioteka

Gruodžio 27 d. 12 val.

Kalėdų Senelio susitikimas su vaikučiais.

Čedasų kaimo biblioteka ir bendruomenė
Gruodžio 28 d. Kalėdų Senis keliauja pas Skemų kaimo vaikus. Skemų kaimo bendruomenė ir biblioteka
Gruodžio 29 d. 12 val. Popietė „Pažvelkim nuo metų slenksčio“ Panemunio biblioteka

Gruodžio 30 d. 18 val

Metų palydos. Visų metų bibliotekos veiklos pristatymas. Koncertuoja Kriaunų kaimo moterų ansamblis. Sėlynės bendruomenės namai
Gruodžio 30 d. ,,Laiko žingsniai“. Popietė (pašnekesiai) apie biblioteką, skaitytoją, naujas knygas. Kalvių kaimo biblioteka
Gruodžio30 d.
12 ir 18 val.
„Susitikimai Kalėdų trobelėje...“ – skirta vietos bendruomenių metams. Sriubiškių kaimo biblioteka ir bendruomenė

Gruodžio 31 d. 20 val.

Vakaronė ,,Senuosius palydint – Naujuosius sutinkant“. Ragelių kaimo biblioteka

Gruodžio 31 d. 21 val.

Bendruomenės šventė – šventinis vakaras
„Skambančios muzikos garsai“.

Suvainiškio bendruomenės namai
Lapkričio 27 d. – gruodžio 27 d. A. Strazdo kūrybinėje erdvėje eksponuojama tautodailininko Prano Petronio (Anykščiai) prakartėlė. Kriaunų kaimo biblioteka
12.01-12.31  Spaudinių paroda „Eilėraščiai Kalėdų seneliui“  VB vaikų ir jaunimo lit. sk.
12.01-12.30 Spaudinių paroda „Eilėraščiai Kalėdų seneliui“.

VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius

12.01-12.31 Kalėdinių atvirukų paroda „Ką byloja senas atvirukas“. Onuškio kaimo biblioteka
12.01-12.31 Rajono bibliotekininkių kūrybos darbų paroda „Belaukiant švenčių“ Viešoji biblioteka
12.01-12.31 Senovinių (naujametinių) atvirukų paroda ,,Atvirukai iš praeities“. Kalvių kaimo biblioteka
12.01-12.31 Spaudinių paroda ,,Atverkime langus Kalėdoms“. Juodupės mstl. biblioteka
12.05-12.31 Spaudinių paroda ,,Kai žemę apgaubia šv. Kūčių paslaptis". Obelių miesto biblioteka
12.01-12.31 Kalėdinė obelietės Vidos Deksnienės rankdarbių paroda. Obelių miesto biblioteka
12.01-12.31 Aušros Viduolienės tapybos darbų paroda Pandėlio miesto biblioteka
12.01-12.31 Pandėlio vaikų darželio „Obelėlė“ vaikų darbelių paroda „Maži Kalėdų burtai“ Pandėlio miesto biblioteka
12.01-12.31 Vyžuonų k. gyventojo Rimanto Vilko karpinių paroda „Karpymas – mielas užsiėmimas“. Bajorų kaimo biblioteka
12.05-12.31 Virginijos Krasauskienės nuotraukų paroda Martynonių km. biblioteka
12.08-12.31 Kalėdinių eglučių paroda Martynonių km. biblioteka
12.08-12.31 Spaudinių paroda ,,Skamba Kalėdų varpeliai. VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
12.09-12.31 Paroda ,,Kalėdinių atvirukų įvairovė“. Antanašės km. biblioteka
12.10-12.31 Tautodailininkės Gitos Kolosovienės darbų paroda „Karpinių atvirutės – puiki dovana Kalėdoms!“. Aleksandravėlės km. bibliotekoje
12.10-12.31

Spaudinių paroda
,,Apsnigtais takeliais rieda išsipusčiusios Kalėdos“.

Panemunėlio mstl. biblioteka
12.13-12.30 Spaudinių paroda „Skamba Kalėdų varpeliai“ VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius
12.14-17.01.07 Spaudinių paroda „Lietuvių švenčių, papročių, tradicijų ir išminties puoselėjimas“. Jūžintų kaimo biblioteka
12.14-12.31

Spaudinių paroda „Leidžias Kalėdos į žemę“, skirta Šv. Kalėdoms.

Bajorų kaimo biblioteka
12.12-12.20 Karpinių paroda. Kazliškio km. biblioteka
12.15-12.31

Laibgalių moterų kūrybos darbai „Šiltos Kalėdos..."

Laibgalių km. biblioteka
12.15-12.30 Fotonuotraukų paroda „Spindi šerkšno akys sidabrinės“. Kavoliškio biblioteka
12.15-12.31 Spaudinių paroda „Kalėdų naktis, stebuklų naktis". Skemų kaimo biblioteka
12.16-12.31 Vaikų piešinių paroda „Baltaveidė žiema popieriaus lape". Skemų kaimo biblioteka
12.16-12.31

Spaudinių paroda „Džiaugsmą ir šilumą nešančios KALĖDOS“.

Lašų kaimo biblioteka
12.20-12.31 Vaikų piešinių paroda „Vaikai piešė Kalėdas“. Aukštakalnių kaimo biblioteka
12.20-12.31 Vaikų piešinių paroda „Baltaveidė žiema popieriaus lape“. Kavoliškio biblioteka
12.20-12.31 Spaudinių paroda „Šv. Kalėdų ir kūčių valgiai, papročiai ir tradicijos“. Kavoliškio biblioteka
12.21-12.30 Spaudinių paroda „Laukimo tyloje sustojo laikas". Laibgalių km. biblioteka
12.21-12.31 Kalėdinių atvirukų iš senelės skrynios paroda. Čedasų kaimo biblioteka
12.21-12.31 Atvirukų paroda „Atvirukas vienišam žmogui", parengta kartu su klubo „Akimirka“ narėmis. Skemų kaimo biblioteka

 

2016 m. LAPKRIČIO MĖNUO

RENGINIAI

Lapkričio 3, 10,17, 24 d. 10 -13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Lapkričio 3 d. 15 val. – Išvyka su edukacine programa ,,Tu gali prakalbinti lėlę“, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 4 d. 15 val. – Edukaciniai užsiėmimai su mokiniais, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus VIPT-e.

Lapkričio 5 d. 14 val. – „Poezijos ir dainų rudenėlis“, skirtas poetei Elenai Mezginaitei (75-osioms gimimo metinėms), Laibgalių kaimo bibliotekoje. Koplytstulpio Elenai Mezginaitei pristatymas, kiemelyje prie Laibgalių bibliotekos.

Lapkričio 10 d. 1730 val. – Edukacinis užsiėmimas „Piešiame EBRU technika" , skirtas Šiaurės bibliotekų savaitei, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 11 d. 1630 val. – Žurnalistės Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta" pristatymas, VB periodikos skaitykloje.

Lapkričio 12 d. 13 val. – Kun. Stepono Tunaičio knygos „Gerasis vyskupas“ pristatymas, Salų bendruomenės salėje.

Lapkričio 14-20 d. – Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „2016: ATEITIS“:

Lapkričio 14 d. 10 val. – Žodžio ir šviesos šventė – ATEITIS, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Lapkričio 14 d. 10 val. – Rytiniai skaitymai su 1 – 2 kl. moksleiviais, Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 15 d. 10 val. – Rytiniai skaitymai su 3 kl. moksleiviais, Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 16 d. 10 val.Edukacinė pamoka „Piname iš laikraščių" (pamoką ves Daiva Lukošiūnienė), Martynonių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 16 d. 14 val. - Ebru menas "Tapyba ant vandens", Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 16 d. 16 val. - "Skaitau vadinasi gyvenu" Poezijos skaitymai žvakių šviesoje, Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 17 d. 10 val. – Edukacinis užsiėmimas „Miriorama - judanti panorama“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Lapkričio 17 d. 15 val. – „Garmano vasara" - skaitymai su vaikais, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.. 

Lapkričio 18 d. 10 val. – Rytiniai skaitymai su 4 kl. moksleiviais, Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 18 d. – Poezijos skaitymai mėnulio šviesoje, Antanašės kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 19 d. 11 val. – Susitikimas su G. Turkevičiene. Įspūdžiai apie šiaurės šalį Norvegiją, Kamajų mstl. bibliotekoje.

Lapkričio 19 d. 12 val. – Popietė vaikams. Knygos S. Hole „Garmano vasara“ skaitymas, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 19 d.    13 val.  –  „Vėlyvo rudens poezija" (Anykščių raj. Liuvikos ir Stanislovo Dižiulių viešosios bibliotekos Elmininkų Fil. bibliotekininkės Dianos Šermukšnienės ir Andrioniškio filjalo Antano Žvikaus kūrybos pristatymas, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 14-20 d. – Renginių ciklas rajono bibliotekose, skirtas Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi spalvos“.

Lapkričio 17 d. 15 val. – „TĖVO STANISLOVO SAULĖ. Noriu, kad iš žemės kiltų ne riksmas, o džiaugsmas ir ramybė" filmo peržiūra, Suaugusiųjų mokymosi savaitei, Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 17 val. – Sigito Stankūno romansų vakaras „Aukštaitijos žvaigždė“, skirtas Elenos Mezginaitės 75-osioms gimimo metinėms, viešojoje bibliotekoje.

Lapkričio 24 d. – Akcija „Metų knygos vaikams rinkimai -2016“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Lapkričio 25 d. 10 val. – Rytmetys - tradiciniai pasakų skaitymai mažiesiems Kavoliškio bibliotekoje.

Lapkričio 26 d. 12 val. – Pasakų popietė ,,Piemenukas ir Elfų karalius", Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 29 d. 1730 val. – Draugo diena bibliotekoje. Kalėdinių dekoracijų gamyba, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Visą mėn. – Akcija „Metų knygos rinkimai 2016“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

 

PARODOS

Pasakų garsinis skaitymas darželio vaikučiams ( auklėtojoms  patogiu laiku), Obelių miesto bibliotekoje.

10.28-11.18 -  Paroda ,,Kaliausės, kaliausėlės, kaliausytės"- ,,Boružėlių" grupės vaikų ir tėvelių darbeliai, Obelių miesto bibliotekoje.

11.01-11.30 – Spaudinių paroda ,,Mane per gyvenimą vedė pats likimas", skirta aktorei Galinai Dauguvietytei.

11.01-11.31 – Paroda J. Ivanauskaitei ,,Žmogus kaip upė - teka, srūva, kinta" , Obelių miesto bibliotekoje.

11.01-11.08 – Spaudinių paroda iš ciklo „Rudens spalvos“ – „Ką mena Vėlinių ugnelė“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

11.01-11.05“Kartu su rudenio rimtim” – skirta visų šventųjų dienai, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

11.01-11.10 – Spaudinių paroda „Poetei, dramaturgei Ramutei Skučaitei – 85, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

11.01-11.15 – Bibliotekos lankytojų piešinių ant šilko „Spalvų magija" paroda, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

11.01-11.30 – Rokiškio klubo „Dailieji amatai“ narių kūrybos darbų paroda, VB Renginių svetainėje.

11.01-11.30 – Spaudinių paroda „Lietuvos Respublikos Prezidentui, ekologui V.Adamkui - 90", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

11.03-11.30 “Rudenio gėlės kitaip” – edukacinių užsiėmimų darbų, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

11. 03-11.30 – Spaudinių paroda „Sveikata tai turtas“, VB periodikos skaitykloje.

11. 03 -11.30 – Spaudinių paroda „Lietuvos prezidentui Kaziui Griniui – 150“, VB periodikos skaitykloje.

11.03-11.30 – Spaudinių paroda, skirta Tarptautinei arbatos dienai, VB abonemente.

11.03-11.30 – Edukacinių užsiėmimų darbų paroda „Rudenio gėlės kitaip” , Kavoliškio bibliotekoje.

11.04-11.30 - Kraštietės Meilės Gavenavičienės siuvinėjimo kryželiu – meno darbai, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

11.04-11.30 - Suaugusių švietimo savaitei, Kraštietės tautodailininkės Gitos Kolosovienės darbų paroda, Obelių miesto bibliotekoje.

11.06-11.30 – Spaudinių paroda „ Geriausia 2016 metų knyga“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

11.07-11.30 – Spaudinių paroda „Lietuvos prezidentui Kaziui Griniui-150“, „Lietuvos prezidentui Kaziui Griniui-150“, VB periodikos skaitykloje.

11.07-11.30 – Spaudinių paroda „Sveikata – tai turtas“, VB periodikos skaitykloje.

11.07-12.20 - R. Skučaitei "Mane saulytė šaukė", Kazliškio kaimo bibliotekoje.

11.07-12.20 -  "Negailėk savęs paaukoti Tėvynei, ainiai per amžius tave minės"- paroda skirta partizanui V. Gužui, Kazliškio kaimo bibliotekoje.

11.08-11.30 – Spaudinių paroda „Fantasy ciklo autorė – amerikiečių rašytoja F. Cast“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

11.08-11.30 – Spaudinių paroda „Mūsų kaimynė – Latvija“, skirta Latvijos nepriklausomybės diena, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

11.09-11.30 – Paroda „Susipažinkime: Knygos jubiliatės“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

11.14-11.20 – Spaudinių paroda „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

11.14-11.30Stasės Pavilonienės  jubiliejinė rankdarbių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

11.14- 11.30 – Onos Žemaitienės rankdarbių paroda „Paskutinis rudens lapas", Martynonių kaimo bibliotekoje.

11.14-11.20 – Obelių vaikų darželio ,,Boružėlių" grupės vaikų ir tėvelių darbeliai ,,Kaliausės, kaliausėlės, kaliausytės", Obelių miesto bibliotekoje.

11.14-11.30 - “Sapnų nublokšti” – rašytojai Jurgai Ivanauskaitei – 55 (1961 – 2007), Kavoliškio kaimo bibliotekoje.

11.15 - 900 val., Šiaurės šalių b-kų savaitei. - Ištraukos skaitymas, Obelių miesto bibliotekoje.

11.15-12.10 - Aktorei G. Dauguvietytei  11.15 - 12.10 ,,Mane per gyvenimą vedė pats likimas", Obelių miesto bibliotekoje.

11.18-11.30 – Vaikų piešinėlių paroda ,,Mano pamėgtas herojus“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, Antanašės kaimo bibliotekoje.

11.20-11.30 – Spaudinių paroda "Negailėk savęs paaukoti Tėvynei, ainiai per amžius tave minės", skirta Vytautui Gužui- Kardui.

11.20-11.30 – Mandalų, kurtų per Suaugusiųjų mokymosi savaitę, paroda "Spalvų žaismas", Kazliškio kaimo bibliotekoje.

2016 m. SPALIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Spalio 5 d. 10 val. – Rrytmetys su mažaisiais, Kavoliškio bibliotekoje.

Spalio 5 d. 14 val. – Edukaciniai užsiėmimai iš popieriaus "Rudens gėlės kitaip", Kavoliškio bibliotekoje.

Spalio 6 dieną 16 val. –Valandėlė vaikams ,, Būk matomas, buk saugus ir laimingai grįši į namus" susitikimas su policijos darbuotoja Enrika Pavilioniene, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.

Spalio 13 d. 15 val. – Liudvikos Didžiulienės-Žmonos 160-ųjų gimimo metinių atminties diena Panemunėlio  krašte, Panemunėlio glžk . st. bibliotekoje.

Spalio 13, 20, 27 d. 10 -13 val.– Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Spalio 14 d. 10 val. – Knygų aptarimai su vaikais, Kavoliškio bibliotekoje.

Spalio 8 d. 9 -16 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, EXPO Aukštaitija 2016 (Cido arena, Panevėžys).

Spalio 13 d. 12 val. – Edukacinė programa „Pelėda – išminties ir pastovumo simbolis“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Spalio 18 d. – Kraštiečio poeto Rimgaudo Valentino Graibaus poezijos knygos „Jausmų paveikslai“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorius, aktorius Vytautas Širka ir literatūrologas, leidyklos „Homo liber" direktorius Vilius Gužauskis.

12 val. – Didsodės kaimo bibliotekoje.

14 val. – Kavoliškio bibliotekoje.

16 val. – Viešojoje bibliotekoje.

 

Spalio 18 d. 15 val. – Biblioterapija. Paskaitą veda psichologė Alina Valantinavičienė. Knygos Sofijos Loren "Vakar, šiandien, rytoj: Mano gyvenimas" aptarimas, skirta Bibliotekų metams, Bajorų kaimo bibliotekoje.

Spalio 20 d. 10 val. – Pirmokų šventė „Sveika, Biblioteka!“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Spalio 20 d. 16 val. – Rimanto Dichavičiaus knygos - albumo ,,Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos albumo ,,Laisvės paženklinti“ autorius ir sudarytojas, dailininkas, fotografas, Valstybinės premijos laureatas Rimantas Dichavičius, ,,Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Viešojoje bibliotekoje.

Spalio 21 d. 16 val. – Rokiškio literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ sutiktuvės, Viešojoje bibliotekoje.

Spalio 29 d. 18 val. – Šviesos ir poezijos vakaras „Jie lieka net ir išėję“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

PARODOS

10.01-10.15Spaudinių paroda „Rugsėjo 26 – oji – Europos kalbų diena“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

10.01-10.15 – Rokiškio socialinės paramos centro vaikų kūrybos darbų paroda, VB Renginių svetainėje.

10.01-10.31 – Spaudinių paroda „Rudens spalvos“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

10.01-10.31 – Loretos Šakalienės (Panevėžys) Gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos“,  Suvainiškio kaimo bibliotekoje.10.01-10.20 –10.01-10.20 – Spaudinių paroda „Rudens spalvos“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.

10.01-10.30 – Loretos Šakalienės (Panevėžys) Gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos“, Suvainiškio bibliotekoje.

10.01-10.30 – Pandėlio UDC estetikos studijos vaikų keramikos darbų ir piešinių paroda (mokyt. Jolita Margelevičienė), Pandėlio miesto bibliotekoje.

10.01-10.30 – Pandėlio dailės gimnazijos mokytojos Aušros Viduolienės ir jos mokinių EBRU piešinių paroda

10.01-10. 20 – Spaudinių paroda „Rudens spalvos“, Suvainiškio bibliotekoje.          

10.06-10.30 – Spaudinių paroda „Keli atminties blyksniai apie poetę Eleną Mezginaitę (75-osios g. m.)“, Viešojoje bibliotekoje.

10.07-10.31 – Spaudinių paroda „Poetei, dramaturgei Ramutei Skučaitei – 85“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

10.10-10.30 – Pandėlio UDC estetikos studijos vaikų keramikos darbų ir piešinių paroda.(mokyt. Jolita Margelevičienė), Martynonių kaimo bibliotekoje.

10.10-10.30 – Pandėlio dailės gimnazijos mokytojos Aušros Viduolienės ir jos mokinių EBRU piešinių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.

 

10.14-10.31 – Spaudinių paroda "Sophia Loren - neišblėstančios energijos aktorė", Bajorų kaimo bibliotekoje.

10.21-10.31 – Spaudinių paroda "Poetiška ir žaisminga vaikų pasaulio poetė", poetei R. Skučaitei – 85, Bajorų kaimo bibliotekoje.

10.26-10.31 – Spaudinių paroda ,, Su margu drugeliu į vaikų pasaulį" , skirta poetei Ramutei Skučaitei, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.

                     

2016 m. RUGSĖJO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Rugsėjo10 -13 val. – Žaidimų dienelės „Būryje gerų draugų žaisti mums visiems smagu“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugsėjo 06-20 d. – Kompiuterinio raštingumo kursai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Rugsėjo 8, 15, 22, 29 d.10 -13 val.– Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugsėjo 15 d. 11 val. – Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugsėjo 22 d. 15 val. – Diskusija prie apskrito stalo „Bibliotekininkai, pedagogai ir tėvai – skaitymo skatinimo partneriai“, skirta Bibliotekų metams, VB Renginių svetainėje.

Rugsėjo 22 d. – Sėlynės kaimo bibliotekos skaitytojų išvyka į Moškėnų pilakalnyje vyksiantį renginį, skirtą Baltų vienybės dienai.

Rugsėjo 23 d.  16.30 val. –  popietė vaikams „Laikas plačiai atverti duris užsienio kalboms", skirta Europos kalbų dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Rugsėjo 27 d. 12 val. – Viktorina vaikams "Ką žinai apie Lietuvą?", skirta Europos kalbų dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 28 d. 15 val. – Netradicinė pamoka, skirta Europos kalbų dienai, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

Rugsėjo 29 d. 18 val. – Popietė „Susėskime prie apvalaus stalo", skirta tarptautinei pagyvenusių žmonių ir muzikos dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Rugsėjo 7, 21 d. 10 val. – Tradiciniai pasakų skaitymai mažiesiems, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugsėjo 14 d. 14 val. – „Gelstančių lapų šurmuly“ – poezijos rudenėlis (popietė, poezijos skaitymas), Kavoliškio bibliotekoje.

 

PARODOS

09.01-09.05 – Dailininkės Sigutės Ach kūrybos darbų paroda ,,Sparnuotai ir nerimtai“, VB Renginių svetainėje.

09.01-09.30 – Spaudinių paroda „Sėlių krašto poetui Alfonsui Keliuočiui – 105“, VB periodikos skaitykloje.

09.01-09.30 – Spaudinių paroda ,,Rugsėjo 1 – oji Mokslo ir žinių diena“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.                     

09.01-09.30 – Spaudinių paroda ,,Amerikiečių rašytojui Teodorui Draizeriui – 145“, ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

09.01-09.20 – Spaudinių paroda „Ruduo per tėviškę su vėju, Rugsėjo pirmą atlydėjo“, Kavoliškio bibliotekoje.

09.07-09.30 – Spaudinių paroda „Rudens spalvos“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.        

09.09-09.30Juodupietės Astos Šniokienės tapybos darbų paroda "Svajonės ir fantazijos piešinyje", Bajorų kaimo bibliotekoje.

09.13-09.30 – Rokiškio socialinės paramos centro vaikų kūrybos darbų paroda, VB Renginių svetainėje.

09.15-09.30Spaudinių ir foto nuotraukų paroda „Jurginų žiedų ir spalvų įvairovė", skirta tradicinei grožio ir muzikos šventei „Jurginžiedis -8", Bajorų kaimo bibliotekoje.

09.20-09.30Spaudinių paroda „Rugsėjo 26 – oji – Europos kalbų diena“, VB ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

09.20-09.30 – Spaudinių paroda „Antanui Vienožinskiui – 175 m.“, Kavoliškio bibliotekoje.

2016 m. RUGPJŪČIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Rugpjūčio 04, 11 d. 10 -13 val. – Žaidimų dienelės „Būryje gerų draugų žaisti mums visiems smagu“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugpjūčio 18, 25 d.10 -13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugpjūčio 17 d. -  ‚‚Knygos - proto vaikai’’ – knygų aptarimai su suaugusiais prie puodelio arbatos, Kavoliškio bibliotekoje.

Rugpjūčio 19 d. - ,,Vasaros skaitymai" - popietė, skaitymai gamtoje su vaikais, Kavoliškio bibliotekoje.

Visą mėnesį – Skaitymų akcija „Vasara su knyga“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Rugpjūčio 19 d. 17 val. – Tradicinė Širvinė Degučiuose „Širviško ilgesio džiazas“. Programoje: Poezijos ir muzikos valanda: aktoriai Dalia Jankauskaitė ir Pijus Ganusauskas, džiazo muzikantas     Vytautas Labutis; Paminklinio suolelio (aut. Gintaras Varnas) atidengimo ceremonija; Dainuojamoji poezija ir skaitymai.

PARODOS

08.01-08.20 – Spaudinių paroda „Anglų rašytoja, žurnalistė – Enid Blyton“, ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

08.01-08.11 – Spaudinių paroda „2016-ieji – Bibliotekų metai“, VB periodikos skaitykloje.

08.01-08.31 – Dokumentų paroda „Birutė Jonuškaitė – devintosios Liudo Dovydėno premijos laureatė“, VB periodikos skaitykloje.

08.01-08.31 – Dailininkės Sigutės Ach kūrybos darbų paroda ,,Sparnuotai ir nerimtai“, VB Renginių svetainėje.

08.01-08.31 – Foto paroda „Lėlių teatrų šventei – 20“, VB Renginių svetainėje.

08.02-08.31 - Fotonuotraukų paroda "Gamta negyvena nei praeitimi, nei ateitimi: ji amžina dabartis", Kavoliškio bibliotekoje.

08.03-08.31 – Spaudinių paroda „Poetui vertėjui Vaciui Reimeriui - 95“,VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

08.11-08.31– Spaudinių paroda „Brolius Kazimierą ir Juozą Vaičionius prisimenant“, VB periodikos skaitykloje. 


08.14-08.31 – Spaudinių paroda ,,Rugsėjo 1 – oji Mokslo ir žinių diena“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.      

08.18-08.31 – Spaudinių paroda ‚‚Žolinės’ – Švenč. Mergėlės Marijos ėmimo į dangų šventė – papročiai ir tradicijos", Kavoliškio bibliotekoje.               

08.23-08.31 – Spaudinių paroda ,,Amerikiečių rašytojui Teodorui Draizeriui – 145“, ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

 

2016 m. LIEPOS MĖNUO

 

ŽODINIAI RENGINIAI 

Liepos  07, 14, 21; 28 d. 10 -13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Liepos 14 d. 10 -13 val. –  Žaidimų dienelė „Būryje gerų draugų žaisti mums visiems smagu“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Liepos14 d. 16 val. žurnalo ”Prie Nemunėlio” naujo  numerio pristatymas viešojoje bibliotekoje.

Visą mėnesį – Skaitymų akcija „Vasara su knyga“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Liepos 5 - 19d. Vasara su knyga. Vaikų skaitomų knygų aptarimas, analizė, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Liepos 21 d. 16 val. – Popietė „Farilos Strong Ieškojimai ir Atradimai"Labdaros ir paramos fondas „Saulė ir vėjas" pristato Farilos Strong knygas: „25 valandos" (1 d.) ir "Aušros belaukiant" (1 d.), viešojoje bibliotekoje.

Liepos 22 d. – Popietė, skaitymai gamtoje su vaikais ,,Atostogaukime su knyga", Kavoliškio bibliotekoje.

Liepos 26 d. – Popietė „Patirtis-neįkainojama vertybė". Svečiuose buvusi Sėlynės bibliotekininkė Jūratė Bulavienė, Sėlynės kaimo bibliotekoje. 

Liepos 26 d. – Knygų aptarimai su vaikais ir suaugusiais „Knygos pasaulio išmintis", knygų aptarimai su vaikais ir suaugusiais, Kavoliškio bibliotekoje.

Liepos 27 d. – Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės. Medžio drožinio (aut. Gintaras Varnas), skirto Liudui Dovydėnui atidengimas Čedasuose.

PARODOS

07.01-07.30 – „Rašytojui, vertėjui Antanui Vaičiulaičiui – 110“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

07.01-07.30 –Kilnojamoji kūrybinių darbų konkurso „Lėlė – knygos personažas“ paroda, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

07.01-07.30 – Spaudinių paroda „Anglų rašytoja, žurnalistė – Enid Blyton“, ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

07.01-07.30 – Autorinių lėlių kūrėjos Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda „Pasakų keliu“, VB Renginių svetainėje.

07.01-07.30 – Foto paroda „Lėlių teatrų šventei – 20“, VB renginių svetainėje.

07.01-07.30 – Spaudinių paroda „2016-ieji – Bibliotekų metai“, VB periodikos skaitykloje.

07.02-07.30 – Spaudinių paroda "Karalius Mindaugas Lietuvos istorijoje", skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

07.05-07.30 – Spaudinių paroda ,,Kaip vaistažolių rinkėjas vis lenkiuosi...", Kavoliškio bibliotekoje.

07.07-07.30 – Spaudinių paroda „Žingsniai laisvės link",  skirta laisves dienai, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

07.15-07.30 – Fotonuotraukų paroda ,,Gėlės žemės puošmena", Kavoliškio bibliotekoje.

 

 2016 m. BIRŽELIO MĖNUO

ŽODINIAI RENGINIAI 

Birželio 1. d. 9 – 18 val.  –    Vaikystės šventė Nepriklausomybės aikštėje.

Birželio 4 d. 14 val. – Popietė „Nupieškim saulę, nupieškim jūrą ir žemę, kur žaidžiame mes“,  Čedasų kaimo bibliotekoje.

Birželio 7 d. 16.30 val.popietė vaikams „Vasarą praleisk saugiai", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio 10 d. -  Vasaros knygų fiesta Edukacinė programa vaikams „Lėlė – raktas į vaiko širdį“, Panevėžio mieste.

Birželio 10 d. 17 val. –  Kelionių gidas III dalis, „Pamėgtoji Turkija", Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio  9,16,23 d. 10-13 val. – Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Birželio 12 d. 14 val. – Popietė „Tremtinių prisiminimai“,  Čedasų kaimo bibliotekoje.

Birželio 14 d. 15 val. Popietė ,,Su Lietuva širdy", skirta Lietuvos gyventojų tremties ir genocido 75-osioms metinėms paminėti, Ragelių kaimo bibliotekoje.

Birželio 15 d.  10 val.  Rytmetis „Lietuvių liaudies pasakų garsiniai skaitymai mažiesiems“, Kavoliškio bibliotekoje. 

Birželio 21 d. 14 val. –   Popietė  ,,Pažinkime Rokiškio praeitį": filmukų peržiūra apie Rokiškio kraštą, pasidalinimas atsiminimais, išgyvenimais, patirtimi...., Kavoliškio bibliotekoje

Birželio 30 d. 17 val.Bibliomūšis: jaunystė, patirtis, išmintis, Sėlynės kaimo bibliotekoje.

Birželio 30 d. 14 val. – Poezijos skaitymai „Česlovui Milošui-105“, Čedasų kaimo bibliotekoje.

Birželio mėnuo -Skaitymų akcija „Vasara su knyga“, ,VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Birželio-liepos mėn. -   Projektas  „SU KNYGA IR BITE“ – knygų skaitymo reklamos konkursas „Toks nuostabus pasaulis“,VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

 

PARODOS

06.01-06.15 Aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojų ir skaitytojų kūrybinių darbų konkursas-paroda „Lėlė-knygos personažas“, VB periodikos skaitykloje.

06.01-06.30 – „Rašytojui, vertėjui Antanui Vaičiulaičiui – 110“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

06.01-06.30 –Kilnojamoji kūrybinių darbų konkurso „Lėlė – knygos personažas“ paroda, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

06.01-06.30 – Rasos Lukoševičienės iš Sriubiškių kaimo kūrybinių darbų paroda  "Popierius iš naujo" Pandėlio miesto bibliotekoje.

06.01-06.30 – Loretos Šakalienės gipso lėlių paroda „Aristokratiškos damos", Pandėlio miesto bibliotekoje.

06.01-06.31 – Spaudinių paroda „Gegužės 9 – oji – Europos diena“, ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje.

06.01-06.30 – Autorinių lėlių kūrėjos Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda „Pasakų keliu“, VB renginių svetainėje.

06.01-06.30 – Foto paroda „Lėlių teatrų šventei – 20“, VB renginių svetainėje.

06.02-06.30 – Justinas Vienožinskis – profesionaliosios lietuvių dailės kūrėjas (130-osioms g. m.), VB periodikos skaitykloje.

06.02-06.30 – Rokiškiečių Sigitos Kišūnienės ir anūkės Domingos Mikšėnaitės kūrybinių darbų paroda ( tapyti paveikslai, atvirukai, darbai iš molio), skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tėvo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

06.02-06.30 – Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas" „Kačiukų" grupės vaikų piešinių paroda skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

06.03 - 06.21 – Spaudinių paroda ,,Eilės apie vasarą" , Kavoliškio bibliotekoje.

06.04-06.30 –Edgaro Rimo ir Editos Daraškaitės darbų paroda „Kas duota, to neatimsi",  skirta pasaulinei vaikų ir jaunimo dienoms paminėti, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.

06.06 - 06.30 – J. Peciukonienės fotonuotraukų paroda ,,Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas...", Kavoliškio bibliotekoje.

06.11-06.30 – "Išvežti gyvenimai ir likę randai", Gedulo ir Vilties dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.

06.14 - 06.28 –  Spaudinių paroda ,,O širdyje, kaip žarija Tėvynė" , Gedulo ir vilties dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

 

 

labdaros ir paramos fondas "Saulė ir vėjas" pristato Farilos Strong knygas: "25 valandos" (1 d.) ir "Aušros belaukiant" (1 d.) 

Rugsėjo 27 d., 12.00 val. viktorina vaikams "Ką žinai apie Lietuvą?", skirta Europos kalbų dienai, Kavoliškio bibliotekoje

Spalio 13 d. 15 val. – Liudvikos Didžiulienės-Žmonos 160-ųjų gimimo metinių atminties diena Panemunėlio  krašte, Panemunėlio glžk . st. bibliotekoje.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Gruodžio 20 d. 16 val.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Sausio 10 d. 10 val. Knygos „Mano vaikystės ledai“ aptarimas su moksleiviais, Kavoliškio bibliotekoje. Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Kovo 22 d. 14 val. – Popietė suaugusiais ,,Vanduo – tai gyvybė“ – pasaulinei vandens dienai, Kavoliškio bibliotekoje.

Balandžio  10-30 – Tik tapyba“, darbai iš tarptautinio Justino Vienožinskio vardo dailės plenero Obeliuose, Pandėlio miesto miesto bibliotekoje.

Balandžio 23-30 – Pandėlietės Danės Daugelienės rištų verbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 10-30 – Spaudinių parodaLietuvos liaudies rašytojui Antanui Vienuoliui – 135“, Pandėlio miesto bibliotekoje.

Balandžio 10-30 – Pandėlio pradinės mokyklos  I klasės vaikų piešinių paroda „Pavasario džiaugsmai“ , Pandėlio miesto bibliotekoje.

05.28-05.31 –Spaudinių paroda „Poetas, filosofas, mistikas. Oskaras Milašius- meilės poezijos aristokratas“, poeto 140—sioms gimimo metinėms, Kriaunų kaimo bibliotekoje.

Svečiuose pas atyviausią renginių lankytoją ir šauniausią šių metų I pusmečio Sėlynės kaimo bibliotekos skaitytoją Dainorą Dagienę

Birželio 16 dieną Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Sėlynės filialo vyresn. bibliotekininkė Renata Baltrūnienė su Sėlynės bibliotekos skaitytojomis viešėjo Kurkliečių kaime pas  Dainorą Dagienę.

Skaityti daugiau...

Popietė vaikų gynimo dienai Skemų kaimo bibliotekoje

Birželio 1 d., vaikų gynimo dienos proga, buvo surengta stalo žaidimų popietė.

Skaityti daugiau...

Subkategorijos