Rūdžių kaime, Kamajų seniūnijoje, Rokiškio r., išeivijos rašytojos Alės Rūtos tėviškėje, prie informacinio stendo sužaliavo rūtos.

.