Rokiškio krašto garbės piliečiai

ALGIS NARUTIS

ALGIS NARUTIS

                    Algis Narutis gimė 1960 lapkričio 14 d. Kurkliečių k., Panemunio apylinkėje, Rokiškio rajone. Mokėsi 1967 - 1971 m. Paliepio pradinėje, 1971 - 1977 m. Čedasų, 1977- 1978 m. Panevėžio vidurinėse mokyklose. 1983 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar VGTU), įgijęs automobilių transporto inžinieriaus ekonomisto specialybę. Dirbo 1983-1986 m. Šiaulių autotransporto įmonėje Nr. 1, 1986-1987 m. Šiaulių „Vairo“ gamykloje direktoriaus pavaduotoju ekonomikai. 1987-1989 m. tarnavo sovietinėje armijoje. Grįžęs 1989-1992 m. dirbo Panevėžio „Lietkabelio“ gamykloje. 1992 m. su bendraminčiais Vilniuje įkūrė UAB „Amanda“ ir jai vadovauja.

Skaityti daugiau...

Bronislavas Marija Komorovskis

     

       Gimė 1952 m. birželio 4 d. Silezijos Obornikuose. 1977 metais baigė Varšuvos universiteto Istorijos fakultetą, tapo istoriku. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, jaunimo protestuose. Nuo 1980 metų jis jau žinomas kaip Solidarumo veikėjas. 1991 metais jau buvo išrinktas Lenkijos Seimo nariu nuo Demokratinės sąjungos. 2000-2001 metais B. Komorovskis buvo Lenkijos Respublikos gynybos ministru, 2005-2007 metais - Seimo pirmininko pavaduotoju, 2007-2010 metais - Seimo pirmininku (maršalka), 2010 metais, žuvus Lechui Kačinskiui, tapo laikinuoju šalies vadovu, o po rinkimų - Lenkijos Respublikos Prezidentu 2010-2015 metams.

Skaityti daugiau...

Rimas Zigmas Bičiūnas

biciunas

     

        Gimė 1945 m. rugpjūčio 13 d. Panemunio kaime, Rokiškio rajone siuvėjo   šeimoje. Jo mama Monika Bičiūnienė iš prigimties buvo gabi menui, bet šis     jo talentas atsiskleidė tik sulaukus garbaus amžiaus. Rimas, būdamas 15      metų, pradėjo mokytis M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kurią baigė 1966 m. Parvažiavęs į Pandėlį atostogų, tapydavo gamtoje.

Skaityti daugiau...

Albinas Jasiūnas

     

 

       Gimė 1933 m. sausio 9 d. Vilkelių kaime, Pandėlio vls., ūkininkų Vlado ir Adelės Jasiūnų šeimoje. Mokėsi: 1939-1943 m. Lydžiūnų pradžios mokykloje, 1943-1951 m. Pandėlio progimnazijoje ir vidurinėje mokykloje. 1951-1956 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultete. Dirbo inžinieriumi Vyriausioje tarybinių ūkių valdyboje, Žemės ūkio ministerijoje. 1962-1990 m. dirbo Statybos ministerijos sistemoje. 1990-1995 m. Vilniaus miesto I šaukimo deputatas.

Skaityti daugiau...